IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 21 No. 5

Optical hardware

 

Electromagnetic theory

20230552 : LETTER

Evaluation of equivalent conductivity of reverberation chambers wall

Xiaotian Zhao, Xiang Zhou, Peng Hu, Yanwei Ye

 

Power devices and circuits

 

Electromagnetic theory

20230586 : LETTER

Weak resonance transmission through partially covered narrow slot in thick conducting screen

Ki-Chai Kim, Chang-Hyun Ju, Kwon-Wook Son, Young-Ki Cho

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20230611 : LETTER

Low phase noise and wide tuning range VCO using switchable weakly coupled VCO-cores

Haipeng Fu, Lang Nie, Zhipeng Wang, Kaixue Ma

 

Integrated circuits

20230624 : LETTER

Switched integrated band-pass filter bank utilizing 0.25-um pHMET GaAs process for S-, C-, and X-band applications

Xiaoliang Wu, Jianbo Wang, Jianyu Ye, Jianqing Sun, Guang Hua

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications

 

Electromagnetic theory

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20240011 : LETTER

Self-powered multi-PZTs energy harvesting interface based on extensible PSSHI rectification with power region optimization technique

Guozhu Chen, Huakang Xia, Bin Fang, Yinshui Xia, Ge Shi, Yidie Ye, Xiudeng Wang, Libo Qian

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules