IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 12 No. 20

Electron devices, circuits, and systems

 

Integrated circuits

20150546 : LETTER

Pre-charge solution for low-power, area-efficient SAR ADC

Sahar Sarafi, Abu Khari Bin Aain, Javad Abbaszadeh Bargoshadi, Amin Chegini

 

Optoelectronics, Lasers and quantum electronics, Ultrafast optics, Silicon photonics, Planar lightwave circuits

20150656 : LETTER

28 Gbaud 16-QAM modulation with compact driver module for InP MZM

Hitoshi Wakita, Munehiko Nagatani, Shigeru Kanazawa, Toshihiro Ito, Eiichi Yamada, Hiroyuki Ishii, Hideyuki Nosaka

 

Electron devices, circuits, and systems

20150694 : LETTER

AlGaN channel MIS-HEMTs with a very high breakdown electric field and excellent high-temperature performance

Xiangdong Li, Weihang Zhang, Mengdi Fu, Jincheng Zhang, Haiqing Jiang, Zhenxing Guo, Yu Zou, Renyuan Jiang, ZuoChen Shi, Yue Hao

 

Integrated circuits

20150695 : LETTER

Two phase clocked subthreshold adiabatic logic circuit

Kazunari Kato, Yasuhiro Takahashi, Toshikazu Sekine

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150703 : LETTER

Design and fabrication of ultra-wideband power amplifier based on GaN HEMT

Zhiqun Cheng, Dandan Zhu, Guoguo Yan, Shuai Chen, Kai Wang, Kaikai Fan, Guohua Liu, Hui Wang, Steven Gao

 

Optoelectronics, Lasers and quantum electronics, Ultrafast optics, Silicon photonics, Planar lightwave circuits

20150727 : LETTER

Low wavelength dependency design for MMI (multi-mode interference) mode converter

Yutaka Chaen, Kazuhiro Tanabe, Haisong Jiang, Kiichi Hamamoto

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20150747 : LETTER

A new automatic method for testing interconnect resources in FPGAs based on general routing matrix

Zhen Yang, Chuanzeng Liang, Jian Wang, Jinmei Lai

 

Integrated circuits

20150792 : LETTER

Methods to speed up read operation in a 64 Mbit phase change memory chip

Qian Wang, Xi Li, Houpeng Chen, Yifeng Chen, Yueqing Wang, Xi Fan, Jiajun Hu, Xiaoyun Li, Zhitang Song