IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Integrated circuits

20200316 :

Silicon Neuron Transistor Based on CMOS Negative Differential Resistance (NDR)

Fan Zhao, Cong Jia, Weilian Guo, Sheng Xie, Yan Chen, Clarence Augustine T. H Tee, Dongquan Huo, Yanyan Chang, Huaiyan Jiang

 

Circuits and modules for storage

 

Integrated circuits

20200340 :

A 25-Gb/s High-Sensitivity Transimpedance Amplifier with Bandwidth Enhancement

Zhicong Luo, Jing-Hu Li, Fujie Chen, Yuanyuan Zhou

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

 

Integrated circuits

20200359 :

TLC STT-MRAM Aware LLC for Multicore Processor

Taejin Park, Jae Young Hur, Wooyoung Jang

 

Electron devices, circuits and modules

20200360 :

A new reading mode based on balanced pre-charging and group decoding

Wenjuan Lu, Guoying Qin, Zhiting Lin, Xiulong Wu, Chunyu Peng