IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20210286 :

A 21.56 dBm Four-way Current-Combining Power Amplifier for Ka-band Applications in 65-nm CMOS

Zhiqiang Wang, Xin Liu, Zhiqiang Li, Xiaosong Wang, Minghua Wang, Quan Li, Yan Li, Yu Liu

 

Integrated circuits

20210335 :

SCPA: A Segemented Carry Prediction Approximate Adder Structure

Hao Liu, Ming-Jiang Wang, Ming Liu

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20220208 :

Impedance-mode capacitance multiplier with OTA-based Flipped Voltage Follower for high accuracy and large multiplication factor

Ivan Padilla-Cantoya, Marco A. Gurrola-Navarro, Carlos A. Bonilla-Barragan, Jesus E. Molinar-Solis, Luis Rizo-Dominguez, Agustin S. Medina-Vazquez

 

Integrated circuits

20220265 :

Design of low latency asynchronous arbiter based on standard cell library

Qingyang Zeng, Yeye Zhang, Delong Shang

 

Integrated circuits

20220280 :

An All-Digital CMOS Temperature Sensor with a Wide Supply Voltage Range

Fuyue Qian, Ye Li, Xiaowei Zhang, Jianxiong Xi, Lenian He

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20220291 :

A two-segment LSTM based data center temperature prediction model

Yifei Kang, Chunmiao Ma, Simin Wang, Weiguo Wu, Kun Zhao

 

Power devices and circuits

20220340 :

Model predictive current control for dual three-phase PMSM with hybrid voltage vector

Fenghuang Cai, Fuyang Yang, Qinqin Chai, Jiahui Jiang

 

Power devices and circuits

20220343 :

Testing and implementation of dual way DC-DC converter for electric vehicle power train system

Subramaniyan Geethanjali, Krishnasamy Vijayakumar

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

20220347 :

Reverse Voltage Protection Circuits for Power MOSFETs in Low Dropout Power Applications

Yidong Yuan, Yiman Liang, Jiping Li, Yiqiang Zhao, Zhiming Xiao, Yue Zhao

 

Analog Circuits, Frequency Synthesizers

 

Power devices and circuits

20220356 :

New High Step-Up DC-DC Converter with Quasi Z-source Network

Toru Sai, Younghyun Moon, Yasuhiro Sugimoto

 

Integrated circuits

20220362 :

An Optimized Hardware Implementation of the CORDIC Algorithm

Fei Lyu, Chaoran Wu, Yuxuan Wang, Hongbing Pan, Yu Wang, Yuanyong Luo

 

Integrated circuits

20220370 :

Design and Implementation of an Efficient CNN Accelerator for Low-Cost FPGAs

Yan Xu, Shuaishuai Wang, Ning Li, Hao Xiao

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20220390 :

A 2.2 ppm/℃ compensated bandgap voltage reference with a double-ended current trimming technique

Wenxin Yu, Lenian He, Jianxiong Xi, Quan Sun, Changyou Men

 

Electromagnetic theory

20220396 :

An Analytical Model of Transmitting Arrays with Excitation Perturbations for Microwave Power Transmission

Shuo Zhang, Shunxi Lou, Wei Wang, Yuanchen Zeng, Xiang Gao

 

circuits and modules

20220399 :

An in-memory computing multiply-and-accumulate circuit based on ternary STT-MRAMs for convolutional neural networks

Guihua Zhao, Xing Jin, Huafeng Ye, Yating Peng, Wei Liu, Ningyuan Yin, Weichong Chen, Jianjun Chen, Ximing Li, Zhiyi Yu

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20220407 :

A Wilkinson power divider/combiner with enhanced power-handling capability

Chao Fu, Tianwei He, Wenrao Fang, Wenhua Huang, Ruyu Fan, Lulu Wang, Yuchuan Zhang, Sheng Zhong

 

Power devices and circuits

20220408 :

Design of a high-voltage resistant and highly reliable LDO for automotive applications

Wenrui Yan, Bingxian Hao, Meijuan Ma, Yun Wang

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications

20220419 :

A Bernoulli Spiral Coil Transmitter for Charging Various Small Electronic Devices

Ryotaro Kudo, Koutaro Hachiya, Toshiki Kanamoto, Atsushi Kurokawa