IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2022 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2022.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2023 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 15 No. 19

Power devices and circuits

20180600 : LETTER

Research on SMC-predictive DPC strategy for Vienna rectifier

Hui Ma, Wei Wei, Liangkai Wang, Zeyu Shi

 

Optical systems

20180657 : LETTER

Significantly enhanced sensor signal detection method using harmonic frequency in lock-in amplifier

Su-Jin Jeon, Jihoon Kim, Eudum Kim, Sun-Ho Kim, Do-Hyun Kim, Young-Wan Choi

 

Integrated circuits

20180675 : LETTER

A radiation-hardened programmable read only memory for space applications

Xiaodong Xie, Xiwen Zhang, Wei Li, Tao Du

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180712 : LETTER

Switch antenna array capable of high gain coverage in half space

Tao Dang, Yin Tian, Guang-ming Wang, Jun Ouyang

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Optical systems

20180737 : LETTER

Radiation pattern control of phased array antenna using optical frequency-dependent phase shift

Tomoyuki Uehara, Kenichiro Tsuji, Toshihisa Kamei

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20180753 : LETTER

A novel self-recoverable and triple nodes upset resilience DICE latch

Dianpeng Lin, Yiran Xu, Xiaoyun Li, Xin Xie, Jianwei Jiang, Jiangchuan Ren, Huilong Zhu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

 

Electron devices, circuits and modules

20180762 : LETTER

Word line interference based data recovery technique for 3D NAND Flash

Liu Yang, Fei Liu, Huamin Cao, Qi Wang, Zongliang Huo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180775 : LETTER

Design and realization of low-cost 10 W power amplifier module at 7.9–8.4 GHz

Chi-Hyung Ahn, Younghoon Kim, Sungwon Oh, Yeonjun Noh, Dong-Ho Lee, Sanghun Lee, Kunhee Cho, Jusung Kim

 

Optical systems

20180776 : LETTER

Non-circular multi-core fibers for super-dense SDM

Md Nooruzzaman, Kunimasa Saitoh, Yusuke Sasaki, Katsuhiro Takenaga, Kazuhiko Aikawa, Toshio Morioka

 

Integrated optoelectronics

 

Integrated circuits

20180802 : LETTER

Logic obfuscation technique using configurable gate diffusion input for improved hardware security

Baluprithviraj Krishnaswamy Natarajan, Vijayachitra Senniappan

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180845 : LETTER

A harmonic controlled symmetric Doherty power amplifier with extended back-off power range

Jing Xia, Shuailei Zhu, Dawei Ding, Fan Meng, Chao Yu, Xiaowei Zhu