IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 16 No. 2

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180910 : LETTER

A radiation-hardened optical receiver chip

Xiao Zhou, Ping Luo, Linyan He, Rongxun Ling

 

Electron devices, circuits and modules

20180992 : LETTER

Investigation on impact of substrate on low-pass filter based on coaxial TSV

Fengjuan Wang, He Li, Ningmei Yu

 

Micro- or nano-electromechanical systems

20181002 : LETTER

Fabrication of embossed capacitive micromachined ultrasonic transducers using sacrificial release process

Yuanyu Yu, Jiujiang Wang, Sio Hang Pun, Ching-Hsiang Cheng, Kin Fong Lei, Mang I Vai, Shuang Zhang, Peng Un Mak

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20181040 : LETTER

Machine learning-based dynamic reconfiguration algorithm for reconfigurable NoCs

Yafei Zhang, Ning Wu, Gaizhen Yan, Fen Ge

 

Integrated optoelectronics

20181058 : LETTER

Stable operation of silicon photonic switches in field-deployed optical path network

Takayuki Kurosu, Satoshi Suda, Hiroyuki Matsuura, Shu Namiki

 

Integrated circuits

20181065 : LETTER

Golden chip free Trojan detection leveraging electromagnetic side channel fingerprinting

Jiaji He, Yanjiang Liu, Yidong Yuan, Kai Hu, Xianzhao Xia, Yiqiang Zhao