IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 20 No. 7

Power devices and circuits

20220544 : LETTER

Application of a new type of super twist sliding mode control in flywheel energy storage

Hui Liu, Lu Wang, Li-jie Zhou, Rui-lin Hao, Wen-cheng Wang, Yan Shi, Tie-bi Zhang, Fengshuo Bian

 

Power devices and circuits

20220555 : LETTER

A five-level inverter based on differential structure

Shaoru Zhang, Yang Liu, Xiuju Du, Yanhua Zhang, Wenxiu Yang, Yikun Jia, Jielu Zhang, Fang Lin Luo

 

Integrated circuits

20230008 : LETTER

A wide input range, external capacitor-less LDO with fast transient response

Mali Gao, Xiaowu Cai, Weiwei Yan, Haitao Zhao, Ruirui Xia, Yuexin Gao

 

Integrated circuits

20230019 : LETTER

Threshold-programmable loss-of-signal detection circuit with temperature compensation

Deyan Chen, Jinghu Li, Yichun Sun, Xin Hong, Haofan Ding, Fujie Chen, Riqing Chen, Zhicong Luo

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20230049 : LETTER

Design of a highly efficient 0.6-4.5GHz multioctave bandwidth GaN-HEMT power amplifier

Xuefei Xuan, Zhiqun Cheng, Zhiwei Zhang, Tingwei Gong, Guohua Liu, Chao Le

 

Integrated optoelectronics

20230054 : LETTER

Advanced dry etching of GaAs/AlGaAs multilayer wafer with InAs quantum dot for circular defect in photonic crystal laser

Yuki Adachi, Yifan Xiong, Hanqiao Ye, Rubing Zuo, Masaya Morita, Kenta Kaichi, Ryosei Kinoshita, Masato Morifuji, Akihiro Maruta, Hirotake Kajii, Masahiko Kondow