IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2022 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2022.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2023 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 16 No. 4

Integrated circuits

20180828 : LETTER

An improved implementation of sum-product algorithm for LDPC decoder

Zhou Wang, Bin Wu, Tianchun Ye

 

Integrated circuits

20180854 : LETTER

4-Contact structure of vertical-type CMOS Hall device for 3-D magnetic sensor

Sein Oh, Dong-young Hwang, Hyungil Chae

 

Optical hardware

20180986 : LETTER

Envelope detection of 16QAM single carrier signal for IM/DD RoF system at Q-band

Kai Lv, Xiaolong Pan, Junwen Zhang, Kaihui Wang, Dong Guo, Qi Zhang, Deng’ao Li, Xiangjun Xin

 

Integrated circuits

20181025 : LETTER

A temperature sensor with glucose sensor interface based on configurable incremental sigma delta ADC

Xianliang Chen, Linxiang Li, Xi Tan, Na Yan, Junyu Wang, Li-Rong Zheng

 

Integrated circuits

20181062 : LETTER

A high-precision coarse-fine time-to-digital converter with the analog-digital hybrid interpolation

Wenjing Deng, Wei Zhou, Xiangming Sun, Chaosong Gao, Di Guo, Guangming Huang

 

Integrated circuits

20181089 : LETTER

A 0.07–3 GHz wideband front-end for SDR receiver with 2.3 dB NF and 12 dBm IIP3 in 65 nm CMOS

Yupeng Shen, Haoming Li, Xubin Chen, Jiarui Liu, Hua Chen

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20181108 : LETTER

ALPHA: A hybrid topology for memory-centric network

Jiaxiang Li, Huaxi Gu, Shixiong Qi, Haoran Wang, Kang Wang

 

Integrated circuits

20181118 : LETTER

An inverter chain with parallel output nodes for eliminating single-event transient pulse

Changyong Liu, Zhiting Lin, Xiulong Wu, Chunyu Peng, Qiang Zhao, Xuan Li, Junning Chen, Xuan Zeng, Xiangdong Hu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20181127 : LETTER

A broadband high efficient Class-J power amplifier with compact matching network

Guohua Liu, Zhiwei Zhang, Zhiqun Cheng, Sudong Li, Ming Zhang

 

Integrated circuits

20181147 : LETTER

A bypass-based low latency network-on-chip router

Peng Guo, Qingbin Liu, Ruizhi Chen, Lei Yang, Donglin Wang

 

Optical hardware

 

Integrated circuits

20190005 : LETTER

A charge pump system with new regulation and clocking scheme

Wenyi Zhu, Jianwei Jiang, Dianpeng Lin, Jun Xiao, Guangjun Yang, Xiaoyun Li, Shichang Zou

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20190025 : LETTER

A triple-bias parallel SSHI rectifier for piezoelectric energy harvesting

Liao Wu, Chenrui Guo, Miaomiao Guo, Ying Long