IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 15 No. 11

Integrated circuits

20180103 : LETTER

A low complexity LDPC-BCH concatenated decoder for NAND flash memory

Zhongjie Chen, Jin Sha, Chuan Zhang, Feng Yan

 

Integrated optoelectronics

20180177 : LETTER

Modulation transfer function analysis of silicon X-ray sensor with trench-structured photodiodes

Tetsuya Ariyoshi, Jumpei Iwasa, Yuta Takane, Kenji Sakamoto, Akiyoshi Baba, Yutaka Arima

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180179 : LETTER

A package-level wideband driver amplifier with 134% fractional bandwidth

Dong Chen, Zhao Xing, Zhilin Chen, Chenxi Zhao, Huihua Liu, Yunqiu Wu, Kai Kang

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Integrated circuits

20180255 : LETTER

New systolic array architecture for finite field division

Atef Ibrahim, Hamed Elsimary, Fayez Gebali

 

Integrated optoelectronics

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

20180369 : LETTER

Multiloop interleaved control for three-level buck converter in solar charging applications

Zhi Zhang, Hao Zhou, Chengliang Deng, Qinghua Song

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20180372 : LETTER

Picowatt 0.5 V supply with 3 ppm/°C CMOS voltage reference for energy harvesting system

Jingfeng Liu, Quan Li, Xin Liu, Zhiqiang Li, Yu Liu, Zhiting Lin, Xiulong Wu

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20180373 : LETTER

Explicit analysis of nonlinearities in time-interleaved ADC

Wentao Wei, Peng Ye, Yu Zhao, Kuojun Yang, Jian Gao, Wuhuang Huang

 

Integrated circuits

20180376 : LETTER

Impact of mutual inductance on timing in nano-scale SoC

Kazuyuki Sakata, Takashi Hasegawa, Kouji Ichikawa, Toshiki Kanamoto

 

Integrated circuits

20180377 : LETTER

A 10-bit 0.41-mW 3-MSps R-I DAC with full-swing output voltage

Qinjin Huang, Fengqi Yu

 

Integrated circuits

20180387 : LETTER

A novel hardware-efficient CPG model based on asynchronous cellular automaton

Kentaro Takeda, Hiroyuki Torikai

 

Integrated circuits

20180403 : LETTER

Design of ultra-wideband LNA with 3.6 ± 0.4 dB NF and 15.9 ± 1.1 dB gain

Dongfang Pan, Zongming Duan, Lu Huang, Rui Cao, Liguo Sun

 

Circuits and modules for storage

20180407 : LETTER

Boosting performance of SSD with chip-level RAID by deferring garbage collection

Jie Liang, Yongkun Li, Hao Chen, Yinlong Xu

 

Integrated optoelectronics

20180417 : LETTER

Topology optimal design for optical waveguides using time domain beam propagation method

Akito Iguchi, Yasuhide Tsuji, Takashi Yasui, Koichi Hirayama

 

Electron devices, circuits and modules

20180421 : LETTER

A novel guard method of through-silicon-via (TSV)

Fengjuan Wang, Jia Huang, Ningmei Yu

 

Integrated circuits

20180433 : LETTER

Countermeasure against fault sensitivity analysis based on clock check block

Jinbao Zhang, Ning Wu, Fen Ge, Fang Zhou, Xiaoqing Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180464 : LETTER

A 24 GHz enhanced neutralized cascode LNA with 4.7 dB NF and 19.8 dB gain

Zhengdong Jiang, Zhiqing Liu, Huihua Liu, Chenxi Zhao, Yunqiu Wu, Kai Kang