IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 15 No. 7

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180013 : LETTER

A novel miniaturized quarter mode substrate integrate waveguide tunable filter

Kaiwei Zuo, Yongzhong Zhu, Wenxuan Xie, Le Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180067 : LETTER

Design of low-loss 60 GHz integrated antenna switch in 65 nm CMOS

Korkut Kaan Tokgoz, Seitaro Kawai, Kenichi Okada, Akira Matsuzawa

 

Integrated circuits

20180075 : LETTER

High-performance ASIC realization of orthogonal matching pursuit algorithm

Vu Quan Nguyen, Sang Yoon Park

 

Integrated circuits

20180084 : LETTER

Countering power analysis attacks by exploiting characteristics of multicore processors

Jianwei Yang, Fan Dai, Jielin Wang, Jianmin Zeng, Zhang Zhang, Jun Han, Xiaoyang Zeng

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20180099 : LETTER

An energy-efficient parallel VLSI architecture for SVM classification

Yin Xu, Zhijian Chen, Xiaoyan Xiang, Jianyi Meng

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180100 : LETTER

A cpw-fed dual-beam shorted-patch antenna

Weimin Wang, Linglong Meng, Rui Ji, Zhongbao Wang, Jinchun Gao, Yuanan Liu

 

Integrated circuits

20180116 : LETTER

A high-speed realization of the delayed dual sign LMS algorithm

Mingjiang Wang, Boya Zhao, Ming Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180155 : LETTER

A low phase noise multi-band LC VCO using a switched differential inductor

Jinhyun Kim, Jeongsoo Park, Jeong-Geun Kim

 

Integrated circuits

 

Optical systems

20180166 : LETTER

Monitoring of the carbon fiber wound composites curing process based on FBG sensors

Qing Zhang, Xinlong Chang, Youhong Zhang, Lei Zhang, Xiang Zhang