IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2020 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2020.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2021 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 14 No. 9

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20170163 : LETTER

A novel TLP-based method to deliver IEC 61000-4-2 ESD stress

Yize Wang, Yuan Wang, Guangyi Lu, Jian Cao, Xing Zhang

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170203 : LETTER

ArR-DTM: A routing-based DTM for 3D NoCs by adaptive degree regulation

Gaizhen Yan, Ning Wu, Fen Ge, Hao Xiao, Fang Zhou

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170245 : LETTER

Wideband sub-harmonic mixer incorporating short-circuited band-pass filter

Jie Xu, Yinjie Cui, Yang Chen, Zhengbin Xu, Jian Guo, Cheng Qian, Wenyuan Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170260 : LETTER

A broadband microwave GaN HEMTs class EF3 power amplifier with π-type network

Chuicai Rong, Xiansuo Liu, Yuehang Xu, Mingyao Xia, Ruimin Xu, Tiedi Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170350 : LETTER

A Ka-band TDD front-end chip with 24.7% bandwidth and temperature compensation technology

Yin Tian, Guangming Wang, Jie Yang, Wei Tong, Yu Cao, Yijun Chen, Guang Yang, Yexi Song