IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 14 No. 9

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20170163 : LETTER

A novel TLP-based method to deliver IEC 61000-4-2 ESD stress

Yize Wang, Yuan Wang, Guangyi Lu, Jian Cao, Xing Zhang

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170203 : LETTER

ArR-DTM: A routing-based DTM for 3D NoCs by adaptive degree regulation

Gaizhen Yan, Ning Wu, Fen Ge, Hao Xiao, Fang Zhou

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170245 : LETTER

Wideband sub-harmonic mixer incorporating short-circuited band-pass filter

Jie Xu, Yinjie Cui, Yang Chen, Zhengbin Xu, Jian Guo, Cheng Qian, Wenyuan Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170260 : LETTER

A broadband microwave GaN HEMTs class EF3 power amplifier with π-type network

Chuicai Rong, Xiansuo Liu, Yuehang Xu, Mingyao Xia, Ruimin Xu, Tiedi Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170350 : LETTER

A Ka-band TDD front-end chip with 24.7% bandwidth and temperature compensation technology

Yin Tian, Guangming Wang, Jie Yang, Wei Tong, Yu Cao, Yijun Chen, Guang Yang, Yexi Song