IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 14 No. 12

Integrated circuits

20170210 : LETTER

A single event transient detector in SRAM-based FPGAs

Xiumin Xu, Huaguo Liang, Zhengfeng Huang, Cuiyun Jiang, Yingchun Lu, Aibin Yan, Tianming Ni, Maoxiang Yi

 

Integrated circuits

20170306 : LETTER

Adaptive supply and body voltage control for ultra-low power microprocessors

Diary Sulaiman, Ibrahim Hamarash, Muhammed Ibrahim

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170373 : LETTER

An access pattern based adaptive mapping function for GPGPU scratchpad memory

Feng Han, Li Li, Kun Wang, Fan Feng, Hongbing Pan, Jin Sha, Jun Lin

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20170395 : LETTER

Low-latency and memory-efficient SDF IFFT processor design for 3GPP LTE

Yeon-Jin Kim, In-Gul Jang, Kyung-Ju Cho, Jin-Gyun Chung

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170413 : LETTER

A novel SEU hardened SRAM bit-cell design

Tiehu Li, Yintang Yang, Junan Zhang, Jia Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170444 : LETTER

A compact Ka-band antenna-in-package for system-in-package application

Yin Tian, Guangming Wang, Yexi Song, Jie Yang, Yu Cao, Wei Tong, Yijun Chen, Shiwen Tang

 

Electron devices, circuits and modules

20170448 : LETTER

A hybrid model of III-V FETs with accurate high-order derivatives

Cheng-Yu Zhang, Hai-Peng Fu, Yuan-Yuan Zhu, Jian-Guo Ma, Qi-Jun Zhang

 

Integrated circuits

20170450 : LETTER

0.3–4.4 GHz wideband CMOS frequency divide-by-1.5 with optimized CML-XOR gate

Hua Chen, Guiliang Guo, Qiangtao Lai, Yulin Zhang, Jingyu Han, Yuepeng Yan

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170459 : LETTER

420 GHz subharmonic mixer based on heterogeneous integrated Schottky diode

Ge Liu, Bo Zhang, Lisen Zhang, Dong Xing, Junlong Wang, Yong Fan

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170469 : LETTER

Measurement of LC dielectric constant at lower terahertz region based on metamaterial absorber

Hongbo Lu, Shuaicheng Jing, Tianyu Xia, Jun Yang, Zhiping Yin, Guangsheng Deng

 

Integrated circuits

20170476 : LETTER

Analysis and measurement of misalignment effect in inductive-coupling wireless inter-chip connection

Li Zhang, Xiaowei Xu, Dawei Li, Jun Zou, Xuecheng Zou

 

Micro- or nano-electromechanical systems

20170484 : LETTER

Monolithic integrated MEMS phased array antenna scanning in two dimensions

Han Qi, Xu Lixin, Cong Lin, Fu Bo, Liu Dong

 

Power devices and circuits

20170496 : LETTER

Capacitor-less LDR based on flipped voltage follower with dual-feedback loops

Qi Zhang, Houpeng Chen, Yu Lei, Xiaoyun Li, Jie Miao, Qian Wang, Zhitang Song

 

Integrated circuits

20170497 : LETTER

Duty-cycle and phase spacing error correction circuit for high-speed serial link

Hyochang Kim, Ook Kim, Changsik Yoo

 

Integrated circuits

20170501 : LETTER

Memory interface design for AVS HD video encoder with Level C+ coding order

Xiaofeng Huang, Kaijin Wei, Guoqing Xiang, Huizhu Jia, Don Xie

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170503 : LETTER

3D radar imaging based on frequency-scanned antenna

Sun Zhan-shan, Ren Ke, Chen Qiang, Bai Jia-jun, Fu Yun-qi

 

Electron devices, circuits and modules

20170512 : LETTER

An energy-efficient multistage charge pump for MEMS microphone

Rongshan Wei, Jue Wang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170519 : LETTER

A bowtie-shaped MIMO dielectric resonator antenna for WLAN applications

Muhammad Amin, Ting Ting Bu, Chao-Ming Luo, Muhammad Abdul Basit, Jing-Song Hong

 

Integrated circuits

20170524 : LETTER

A dual-mode ECG processor with difference-insensitive QRS detection and lossless compression

Jiahui Luo, Zhijian Chen, Xiaoyan Xiang, Jianyi Meng, Haibin Shen

 

no field