IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 12 No. 3

Integrated circuits

20140854 : LETTER

High-throughput ASIC design for e-mail and web intrusion detection

Ming-Jen Chen, Yi-Mao Hsiao, Hui-Kai Su, Yuan-Sun Chu

 

Integrated circuits

20140921 : LETTER

An ultra-low-voltage self-powered energy harvesting rectifier with digital switch control

Yani Li, Zhangming Zhu, Yintang Yang, Chaolin Zhang

 

Electronic materials, semiconductor materials

 

Electronic instrumentation and control

20141019 : LETTER

The uncertainty entropy of low-rate speech quality evaluation and the analyses of the gray correlation

Deng Zhongliang, Lin Wenliang, Li Ning, Han Ke, Hou Yunlong, Zhang Lin

 

Electron devices, circuits, and systems

20141043 : LETTER

Improving RO PUF design using frequency distribution characteristics

Yifei Yu, Chenghua Wang, Weiqiang Liu, Yijun Cui, Máire O’Neill

 

Electron devices, circuits, and systems

20141067 : LETTER

Low voltage Delta-Sigma Modulator with full range and unidirectional output

Diwakar Krishnamoorthy, Vignesh Prasanna, Karthi Ramachandran, Soma Pal

 

Electromagnetic theory

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141118 : LETTER

A 529 GHz dynamic frequency divider in 130 nm InP HBT process

Munkyo Seo, John Hacker, Miguel Urteaga, Anders Skalare, Mark Rodwell

 

Integrated circuits

20141122 : LETTER

Dynamic-static hybrid near-threshold-voltage adder design for ultra-low power applications

Xin-Xiang Lian, I-Chyn Wey, Chien-Chang Peng, Zhi-Qun Cheng

 

Integrated circuits

20141127 : LETTER

A 0.6 V passive mixer with high conversion gain in 65 nm CMOS process

Chao Chen, Jianhui Wu, Zhikuang Cai

 

Electron devices, circuits, and systems

20141128 : LETTER

A powersaving DVFS algorithm based on Operational Intensity for embedded systems

Seong Jin Cho, Seung Hyun Yun, Jae Wook Jeon

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141161 : LETTER

Direct intensity modulation of resonant-tunneling-diode terahertz oscillator up to ∼30 GHz

Yu Ikeda, Seiichirou Kitagawa, Kengo Okada, Safumi Suzuki, Masahiro Asada

 

Electron devices, circuits, and systems

20141163 : LETTER

An ultra-high ramp rate arbitrary waveform generator for communication and radar applications

Zhang De-ping, Xie Shao-yi, Wang Chao, Wu Wei-wei, Zhu Chang, Yuan Nai-chang

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141165 : LETTER

HF superdirective smart antenna system for interference suppression

Huajun Zhang, Huotao Gao, Lin Zhou, Hao Li, Fan Wang

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141174 : LETTER

Realization of 70-nm T-gate InP-based PHEMT for MMW low noise applications

Wang Zhi-Ming, Lv Xin, Hu Zhi-Fu, Luo Xiao-Bin, Cui Yu-Xing, Sun Xi-Guo, Mo Jiang-Hui, Fu Xing-Chang

 

Electron devices, circuits, and systems

20141183 : LETTER

Design of ultra low noise amplifier for noise measurement in inverter fault diagnosis

Xiaojuan Chen, Dongyang Chen, Jie Wu

 

Integrated circuits

20141190 : LETTER

Express Ring: a multi-layer and non-blocking NoC architecture

Chen Li, Sheng Ma, Shenggang Chen, Yang Guo, Peng Wang

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141197 : LETTER

Accurate heartbeat monitoring using ultra-wideband radar

Takuya Sakamoto, Ryohei Imasaka, Hirofumi Taki, Toru Sato, Mototaka Yoshioka, Kenichi Inoue, Takeshi Fukuda, Hiroyuki Sakai