IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 17 No. 3

Integrated circuits

 

Electromagnetic theory

20190669 : LETTER

Test method of pulse response characteristics for conductive switching materials induced by electromagnetic pulse field

Min Zhao, Zhaoming Qu, Qingxi Yang, Yun Wang, Xing Zhou, Erwei Cheng, Yazhou Chen

 

Integrated circuits

20190699 : LETTER

Calibration of timing mismatch in TIADC based on monotonicity detecting of sampled data

Yongsheng Yin, Kangkang Sun, Hongmei Chen, Xiaolei Wang, Lu Liu, Honghui Deng, Xu Meng, Kun Li, Zhongfeng Wang

 

Integrated circuits

20190702 : LETTER

A novel method to test and optimize the periphery crosstalk in CMOS image sensor

Pengyu Liu, Sheng Zhang, Wenli Shen

 

Integrated circuits

20190703 : LETTER

A wideband low-jitter PLL with an optimized Ring-VCO

Wei Zou, Daming Ren, Xuecheng Zou

 

Integrated circuits

20190719 : LETTER

High frequency and high efficiency DC-DC converter with sensorless adaptive-sizing technique

Xin Cheng, Wanjing Shao, Yongqiang Zhang, Jianmin Zeng, Zhang Zhang

 

Integrated circuits

20190737 : LETTER

Thermal placement on PCB of components including 3D ICs

Yuuta Satomi, Koutaro Hachiya, Toshiki Kanamoto, Ryosuke Watanabe, Atsushi Kurokawa

 

Integrated circuits

20190748 : LETTER

Floating-bulk transistors: An alternative design technique for CMOS low-voltage analog circuits

Jesus E. Molinar, Marco A. Gurrola, Ivan R. Padilla, Juan J. Ocampo, Carlos A. Bonilla, Jose M. Amezcua