IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2022 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2022.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2023 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 16 No. 6

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Electron devices, circuits and modules

20181138 : LETTER

High boost DC-DC converter: HB-LDC converter

Lingling Liu, Shaoru Zhang, Fanglin Luo, Chenjie Qie, Guigai Zhang

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Integrated circuits

20190007 : LETTER

A 12-bit 100-MS/s 83 dB SFDR SAR ADC with sampling switch linearity enhanced technique

Xu Dai-guo, Pu-Jie, Xu Shi-liu, Zhang Zheng-ping, Zhang Jun-an, Wang Jian-an

 

Circuits and modules for electronics display

20190011 : LETTER

HD OLED-on-silicon micro-display aided by high-efficient operator IP

Aiying Guo, Feng Ran, Jianhua Zhang, Meihua Xu, Shuping Huang, Huaming Shen

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190038 : LETTER

Design of broadband power amplifier based on continuous class-F mode with frequency parameterization

Gang Liu, Fuqi Mu, Xin Qiu, Yongqing Leng, Xuan Peng

 

Integrated circuits

20190043 : LETTER

High-performance approximate half and full adder cells using NAND logic gate

Haroon Waris, Chenghua Wang, Weiqiang Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190051 : LETTER

A 140 GHz area-and-power-efficient VCO using frequency doubler in 65 nm CMOS

Yoshitaka Otsuki, Daisuke Yamazaki, Nguyen Ngoc Mai Khanh, Tetsuya Iizuka

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20190053 : LETTER

Optimization of synthesis filters for hybrid filter bank DACs

Linglong Yin, Shulin Tian, Ke Liu, Guangkun Guo, Yindong Xiao

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20190066 : LETTER

An energy extraction enhanced interface circuit for piezoelectric and thermoelectric energy harvesting

Yan Li, Yu Liu, Xin Liu, Xiaosong Wang, Quan Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules