IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 16 No. 6

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Electron devices, circuits and modules

20181138 : LETTER

High boost DC-DC converter: HB-LDC converter

Lingling Liu, Shaoru Zhang, Fanglin Luo, Chenjie Qie, Guigai Zhang

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Integrated circuits

20190007 : LETTER

A 12-bit 100-MS/s 83 dB SFDR SAR ADC with sampling switch linearity enhanced technique

Xu Dai-guo, Pu-Jie, Xu Shi-liu, Zhang Zheng-ping, Zhang Jun-an, Wang Jian-an

 

Circuits and modules for electronics display

20190011 : LETTER

HD OLED-on-silicon micro-display aided by high-efficient operator IP

Aiying Guo, Feng Ran, Jianhua Zhang, Meihua Xu, Shuping Huang, Huaming Shen

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190038 : LETTER

Design of broadband power amplifier based on continuous class-F mode with frequency parameterization

Gang Liu, Fuqi Mu, Xin Qiu, Yongqing Leng, Xuan Peng

 

Integrated circuits

20190043 : LETTER

High-performance approximate half and full adder cells using NAND logic gate

Haroon Waris, Chenghua Wang, Weiqiang Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190051 : LETTER

A 140 GHz area-and-power-efficient VCO using frequency doubler in 65 nm CMOS

Yoshitaka Otsuki, Daisuke Yamazaki, Nguyen Ngoc Mai Khanh, Tetsuya Iizuka

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20190053 : LETTER

Optimization of synthesis filters for hybrid filter bank DACs

Linglong Yin, Shulin Tian, Ke Liu, Guangkun Guo, Yindong Xiao

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20190066 : LETTER

An energy extraction enhanced interface circuit for piezoelectric and thermoelectric energy harvesting

Yan Li, Yu Liu, Xin Liu, Xiaosong Wang, Quan Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules