IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 19 No. 16

Power devices and circuits

20220178 : LETTER

A high power factor LED driver with dual sampling loop feedback control

Yu-Liang Lin, Cheng-Chien Kuo, Chung-Ming Leng, Chein-Chung Sun

 

Electron devices, circuits and modules

 

Integrated circuits

20220229 : LETTER

Sample-wise dynamic precision quantization for neural network acceleration

Bowen Li, Dongliang Xiong, Kai Huang, Xiaowen Jiang, Hao Yao, Junjian Chen, Luc Claesen

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20220267 : LETTER

A 20MHz 4A gate driver with 5.5 to 24V output drive voltage for wide bandgap FETs

Dejin Zhou, Hongliang Lu, Shu Yuan, Ningye He, Yuan Xu, Rengxia Ning, Zhenhai Chen, Wei Huang

 

Integrated circuits

20220274 : LETTER

A complementary fully differential dynamic comparator with insensitive common-mode mismatch

Yingyu Chen, Xiangcheng Liu, Zhangwen Tang, Jie He, Wei Hu

 

Power devices and circuits

20220288 : LETTER

A snapback-free and fast-switching planar-gate SOI LIGBT with three electron extracting channels

Yuying Wang, Aohang Zhang, Peng Jian, Wensuo Chen

 

Integrated circuits

20220294 : LETTER

A K-band broadband low noise amplifier with 18.8dB gain and -13dBm IP1dB in 0.13-µm CMOS

Jinwei Li, Bing Sun, Dongze Li, Qingzhen Xia, Jiawei Huang, Lei Wu, Hudong Chang, Rui Jia, Honggang Liu