IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 15 No. 20

Circuits and modules for electronics display

20180615 : LETTER

A vibrotactile belt to display precise directional information for visually impaired

Qiangqiang Ouyang, Juan Wu, Zhiyu Shao, Dapeng Chen

 

Integrated circuits

20180732 : LETTER

A 15 W wireless power receiver with an improved full-wave synchronous rectifier

Chubin Wu, Guangjun Xie, Zhang Zhang, Xin Cheng, Tairan Fei, Jianmin Zeng, Xiaoyang Zeng

 

Integrated circuits

20180758 : LETTER

A robust, subthreshold 12T SRAM bitcell with BL leakage compensation and bit-interleaving capability

De-bin Kong, Jia Yuan, Shan-shan Li, Heng You, Shu-shan Qiao

 

Integrated circuits

20180773 : LETTER

A 1.2 GSps, 8 bit RF DAC for multi-Nyquist applications in GaAs technology

Yi Zhang, Xiaopeng Li, Youtao Zhang, Qingguo Ye, Ying Zhang, Yufeng Guo, Hao Gao

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180804 : LETTER

1–30 GHz ultra-wideband low noise amplifier with on-chip temperature-compensation circuit

Lin Yang, Lin-An Yang, Taotao Rong, Zhi Jin, Yue Hao

 

Integrated circuits

20180808 : LETTER

Frequent items counter based on binary decoders

Katsumi Inoue, Trong-Thuc Hoang, Cong-Kha Pham

 

Power devices and circuits

20180833 : LETTER

Coreless inductive power supply for ultrasonic transducer on machine tool

Tsair-Rong Chen, Chun-Ming Chen, Po-Hsuan Chen, Yu-Lin Juan, Yi-Lung Lee, Hui-Mei Chang