IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 13 No. 14

Circuits and modules for electronic instrumentation

20160314 : LETTER

Time-multiplexed test access architecture for stacked integrated circuits

Muhammad Adil Ansari, Jihun Jung, Dooyoung Kim, Sungju Park

 

Electron devices, circuits and modules

20160376 : LETTER

A memristor random circuit breaker model accounting for stimulus thermal accumulation

Jinling Xing, Qingjiang Li, Xiaobo Tian, Zhiwei Li, Hui Xu

 

Integrated circuits

20160475 : LETTER

A transconductance enhancement technique for bulk-driven OTAs working in weak inversion

Shuangshuang Cheng, Qisheng Zhang, Xiao Zhao

 

Integrated optoelectronics

 

Optical systems

 

Integrated circuits

20160511 : LETTER

Power-mode-aware buffer synthesis for low-power clock skew minimization

Shih-Hsu Huang, Chun-Hua Cheng

 

Integrated optoelectronics

 

Integrated circuits

20160527 : LETTER

Exploring new features of high-bandwidth memory for GPUs

Bingchao Li, Choungki Song, Jizeng Wei, Jung Ho Ahn, Nam Sung Kim

 

Integrated circuits

20160529 : LETTER

HyDMA: low-latency inter-core DMA based on a hybrid packet-circuit switching network-on-chip

Zhenqi Wei, Peilin Liu, Rongdi Sun, Zunquan Zhou, Ke Jin, Dajiang Zhou

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160551 : LETTER

A 12 to 24 GHz high efficiency fully integrated 0.18 µm CMOS power amplifier

Hamed Mosalam, Ahmed Allam, Hongting Jia, Adel Abdelrahman, Takana Kaho, Ramesh Pokharel

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160560 : LETTER

Accurate Schiffman-type section design approach for microstrip line Wilkinson power divider

Xiaolong Wang, Masataka Ohira, Zhewang Ma

 

Optical systems

20160590 : LETTER

Resource and load aware mapping algorithm for elastic optical network

Ruying Yang, Kun Wang, Bo Wang, Wenting Wei, Xuanzhang Liu, Yantao Guo, Huaxi Gu