IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2022 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2022.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2023 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 18 No. 6

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20210021 : LETTER

A pipeline row operation method of CMOS image sensors

Yang Li, Chao Fu, Tao Jiang, Yang Liu, Cheng Ma, Jan Bogaerts, Xinyang Wang

 

Integrated circuits

20210027 : LETTER

Clean-prefetcher: look-ahead prefetching without cache pollution

Minshin Cho, Jae Young Hur, Wooyoung Jang

 

Integrated circuits

20210043 : LETTER

A 14-Bit 2.8GS/s DAC with DTIRZ technique in 65 nm CMOS

Xiaobo Su, Zongguang Yu, Yingdan Jiang, Zihao Jiao, Lin Zhao, Zhenhai Chen, Hong Zhang

 

Integrated circuits

20210049 : LETTER

A high gain V-band power amplifier for 5G applications

Xiaojian Zhu, Runxi Zhang, Chunqi Shi

 

Power devices and circuits

20210059 : LETTER

An E-mode p-GaN HEMT monolithically-integrated three-level gate driver operating with a single voltage supply

Junichiro Nagao, Urmimala Chatterjee, Xiangdong Li, Jun Furuta, Stefaan Decoutere, Kazutoshi Kobayashi

 

Integrated circuits

20210065 : LETTER

A 35-mV supply ring oscillator consisting of stacked body bias inverters for extremely low-voltage LSIs

Masaya Nishi, Kaori Matsumoto, Nobutaka Kuroki, Masahiro Numa, Hikaru Sebe, Ryo Matsuzuka, Osamu Maida, Daisuke Kanemoto, Tetsuya Hirose

 

Electromagnetic theory

20210069 : LETTER

Alternative method for the determination of the ideal electromagnetic reverberant frequency with frequency stirring technique

Shouyang Zhai, Xiang Zhou, Peng Hu, Yan Chen, Dan Chen, Zhongyuan Zhou, Mingjie Sheng