IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 18 No. 6

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20210021 : LETTER

A pipeline row operation method of CMOS image sensors

Yang Li, Chao Fu, Tao Jiang, Yang Liu, Cheng Ma, Jan Bogaerts, Xinyang Wang

 

Integrated circuits

20210027 : LETTER

Clean-prefetcher: look-ahead prefetching without cache pollution

Minshin Cho, Jae Young Hur, Wooyoung Jang

 

Integrated circuits

20210043 : LETTER

A 14-Bit 2.8GS/s DAC with DTIRZ technique in 65 nm CMOS

Xiaobo Su, Zongguang Yu, Yingdan Jiang, Zihao Jiao, Lin Zhao, Zhenhai Chen, Hong Zhang

 

Integrated circuits

20210049 : LETTER

A high gain V-band power amplifier for 5G applications

Xiaojian Zhu, Runxi Zhang, Chunqi Shi

 

Power devices and circuits

20210059 : LETTER

An E-mode p-GaN HEMT monolithically-integrated three-level gate driver operating with a single voltage supply

Junichiro Nagao, Urmimala Chatterjee, Xiangdong Li, Jun Furuta, Stefaan Decoutere, Kazutoshi Kobayashi

 

Integrated circuits

20210065 : LETTER

A 35-mV supply ring oscillator consisting of stacked body bias inverters for extremely low-voltage LSIs

Masaya Nishi, Kaori Matsumoto, Nobutaka Kuroki, Masahiro Numa, Hikaru Sebe, Ryo Matsuzuka, Osamu Maida, Daisuke Kanemoto, Tetsuya Hirose

 

Electromagnetic theory

20210069 : LETTER

Alternative method for the determination of the ideal electromagnetic reverberant frequency with frequency stirring technique

Shouyang Zhai, Xiang Zhou, Peng Hu, Yan Chen, Dan Chen, Zhongyuan Zhou, Mingjie Sheng