IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 16 No. 11

Integrated circuits

20190108 : LETTER

Light-load efficiency improving boost converter with the hybrid modulation of hysteresis current mode and burst mode

Runyun Miao, Changchun Chai, Yuqian Liu, Hui Li, Yintang Yang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Electromagnetic theory

20190156 : LETTER

Study on impedance matching and maximum wireless power transfer efficiency of circuits with resonant coupling based on simplified S-matrix

Hiroya Andoh, Keita Tsuzuki, Dai Oikawa, Toko Sugiura, Takehiko Tsukamoto, Koichi Maezawa

 

Integrated circuits

20190180 : LETTER

Low-overhead, one-cycle timing-error detection and correction technique for flip-flop based pipelines

Jongeun Koo, Eunhyeok Park, Dongyoung Kim, Junki Park, Sungju Ryu, Sungjoo Yoo, Jae-Joon Kim

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190187 : LETTER

Impacts of phase-locked loop bandwidth on millimeter wave three-dimensional imaging system

Chunhui Fang, Wenmin Yu, Yukun Zhu, Liang Wu, Tianyu Pen, Xiaowei Sun

 

Integrated circuits

20190192 : LETTER

A new method for resisting collision attack based on parallel random delay S-box

Fang Zhou, Ning Wu, Xiaoqiang Zhang, Jinbao Zhang

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20190208 : LETTER

A single event upset tolerant latch with parallel nodes

Changyong Liu, Nianlong Liu, Zhiting Lin, Xiulong Wu, Chunyu Peng, Qiang Zhao, Xuan Li, Junning Chen, Xuan Zeng, Xiangdong Hu

 

Integrated circuits

20190212 : LETTER

Design of low-power low-area asynchronous iterative multiplier

Heng You, Yong Hei, Jia Yuan, Weidi Tang, Xu Bai, Shushan Qiao

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190231 : LETTER

A novel tunable true-time delay line/phase shifter based on distributed Schottky structure

Tian-yu Pen, Bing Huang, Shu-Na Wang, Xiao-Wei Sun, Ling-Yun Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190237 : LETTER

Compact tunable dual-band bandpass filter with independently tunable passbands and high selectivity

Fan Zhang, Yi Wang, Yang Yu, Yang Gao, Yi Zhang, Yun-xiao Peng, Cheng Guo, Jun Xu

 

Integrated circuits

20190250 : LETTER

Near-threshold SIDO DC-DC converter with a high-precision ZCD for phase change memory chip

Jie Miao, Houpeng Chen, Yu Lei, Yi Lv, Weili Liu, Zhitang Song

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190252 : LETTER

A 30 MHz–3 GHz watt-level stacked-FET linear power amplifier

Jun Hu, Muhammad Asif, Xi Wang, ShaoJun Li, XiaoJuan Chen, Peng Ding, YongBo Su, Zhi Jin

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190255 : LETTER

A high stability fully tunable filter with frequency, bandwidth and transmission zero tuning

Yicheng Zhang, Yongzhong Zhu, Zhihao Meng, Jie Zhang, Kaiwei Zuo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190272 : LETTER

Application of a two-dimensional Butler matrix antenna array for tile-based beamforming

Cheng-Hung Hsieh, Yi-Ting Lin, Hsaing-Chieh Jhan, Zuo-Min Tsai

 

Integrated circuits