IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 18 No. 12

Integrated circuits

20210157 : LETTER

A sigma-delta modulator with residual offset suppression

Jiayu Wu, Kaida Zhang, Hua Chen, Zhiyu Wang, Faxin Yu

 

Integrated circuits

20210183 : LETTER

A cryogenic low power CMOS analog buffer at 4.2K

Yajie Huang, Chao Luo, Tengteng Lu, Yuanke Zhang, Jun Xu, Guoping Guo

 

Electromagnetic theory

20210185 : LETTER

A new method for electromagnetic parameters measurement with air coaxial line in low frequency band

Mingjie Sheng, Zhongyuan Zhou, Yixing Gu, Peng Hu, Qi Zhou, Yang Xiao

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20210196 : LETTER

A miniaturized and self-packaged Gysel power divider with embedded metamaterials in SISL platform

Junjie Luo, Haipeng Fu, Kaixue Ma, Ningning Yan, Xiong Chen