IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2020 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2020.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2021 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 15 No. 10

Integrated circuits

20180107 : LETTER

Hardware-assisted integrity monitor based on lightweight hash function

Pei Du, Xiang Wang, Weike Wang, Lin Li, Tongsheng Xia, Hongge Li

 

Electron devices, circuits and modules

20180187 : LETTER

Adaptive thermal property control technique for holistic thermal management of mobile devices

Kyoung Min Lee, Yunhyeok Im, Jun Ho Huh, Tae Hee Han

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180229 : LETTER

A broadband GaAs high power millimeter wave amplifier with high gain and flatness

Yang Chen, Yuehang Xu, Jinhai Quan, Wei Tong, Ruimin Xu

 

Integrated circuits

20180239 : LETTER

Design and security evaluation of PCM-based rPUF using cyclic refreshing strategy

Qi Zhang, Houpeng Chen, Yaoyao Lu, Xiaoyun Li, Zhitang Song

 

Integrated circuits

20180245 : LETTER

A broadband high efficiency monolithic power amplifier with GaAs HBT

Shaojun Li, Hongliang Lv, Yimen Zhang, Yuming Zhang, Yansong Zhang, Muhammad Asif

 

Integrated circuits

20180254 : LETTER

Design and implementation of a multi-channel space-borne SAR imaging system on Vivado HLS

Zixin Gao, Chen Yang, Yizhuang Xie, Bingyi Li, He Chen, Yu Xie

 

Integrated circuits

20180286 : LETTER

MALMM: A multi-array architecture for large-scale matrix multiplication on FPGA

You Huang, Junzhong Shen, Yuran Qiao, Mei Wen, Chunyuan Zhang

 

Integrated circuits

20180302 : LETTER

Minimum adder-delay architecture of 8/16/32-point DCT based on fixed-rotation adaptive CORDIC

Trong-Thuc Hoang, Duc-Hung Le, Cong-Kha Pham

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180317 : LETTER

Design of a broadband Ka-band MMIC LNA using deep negative feedback loop

Gang Wang, Wei Chen, Jiarui Liu, Jiongjiong Mo, Hua Chen, Zhiyu Wang, Faxin Yu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180321 : LETTER

Tunable dual-mode filtering power divider with harmonic suppression

Pengcheng Zhang, Xian Qi Lin, Yuan Jiang, Yong Fan

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180332 : LETTER

Offset voltage suppressed sense amplifier with self-adaptive distribution transformation technique

Chunyu Peng, Lingyu Kong, Xiulong Wu, Zhiting Lin, Hua Xu, Junning Chen, Xuan Zeng

 

Optical systems

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Optical systems

20180371 : LETTER

Optically powered drone small cells using optical fibers
(movie file embedded)

Ryo Yazawa, Motoharu Matsuura

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Micro- or nano-electromechanical systems

20180395 : LETTER

A high-performance oscillator based on RF MEMS resonator and low-noise sustaining circuit for timing applications

Jicong Zhao, Quan Yuan, Haiyan Sun, Jinling Yang, Ling Sun

 

Integrated circuits

20180397 : LETTER

Multi-column parallel QC-LDPC decoder architecture for NAND flash memory

Wei Shen, Cheng Chen, Jin Sha