IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 15 No. 10

Integrated circuits

20180107 : LETTER

Hardware-assisted integrity monitor based on lightweight hash function

Pei Du, Xiang Wang, Weike Wang, Lin Li, Tongsheng Xia, Hongge Li

 

Electron devices, circuits and modules

20180187 : LETTER

Adaptive thermal property control technique for holistic thermal management of mobile devices

Kyoung Min Lee, Yunhyeok Im, Jun Ho Huh, Tae Hee Han

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180229 : LETTER

A broadband GaAs high power millimeter wave amplifier with high gain and flatness

Yang Chen, Yuehang Xu, Jinhai Quan, Wei Tong, Ruimin Xu

 

Integrated circuits

20180239 : LETTER

Design and security evaluation of PCM-based rPUF using cyclic refreshing strategy

Qi Zhang, Houpeng Chen, Yaoyao Lu, Xiaoyun Li, Zhitang Song

 

Integrated circuits

20180245 : LETTER

A broadband high efficiency monolithic power amplifier with GaAs HBT

Shaojun Li, Hongliang Lv, Yimen Zhang, Yuming Zhang, Yansong Zhang, Muhammad Asif

 

Integrated circuits

20180254 : LETTER

Design and implementation of a multi-channel space-borne SAR imaging system on Vivado HLS

Zixin Gao, Chen Yang, Yizhuang Xie, Bingyi Li, He Chen, Yu Xie

 

Integrated circuits

20180286 : LETTER

MALMM: A multi-array architecture for large-scale matrix multiplication on FPGA

You Huang, Junzhong Shen, Yuran Qiao, Mei Wen, Chunyuan Zhang

 

Integrated circuits

20180302 : LETTER

Minimum adder-delay architecture of 8/16/32-point DCT based on fixed-rotation adaptive CORDIC

Trong-Thuc Hoang, Duc-Hung Le, Cong-Kha Pham

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180317 : LETTER

Design of a broadband Ka-band MMIC LNA using deep negative feedback loop

Gang Wang, Wei Chen, Jiarui Liu, Jiongjiong Mo, Hua Chen, Zhiyu Wang, Faxin Yu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180321 : LETTER

Tunable dual-mode filtering power divider with harmonic suppression

Pengcheng Zhang, Xian Qi Lin, Yuan Jiang, Yong Fan

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180332 : LETTER

Offset voltage suppressed sense amplifier with self-adaptive distribution transformation technique

Chunyu Peng, Lingyu Kong, Xiulong Wu, Zhiting Lin, Hua Xu, Junning Chen, Xuan Zeng

 

Optical systems

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Optical systems

20180371 : LETTER

Optically powered drone small cells using optical fibers
(movie file embedded)

Ryo Yazawa, Motoharu Matsuura

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Micro- or nano-electromechanical systems

20180395 : LETTER

A high-performance oscillator based on RF MEMS resonator and low-noise sustaining circuit for timing applications

Jicong Zhao, Quan Yuan, Haiyan Sun, Jinling Yang, Ling Sun

 

Integrated circuits

20180397 : LETTER

Multi-column parallel QC-LDPC decoder architecture for NAND flash memory

Wei Shen, Cheng Chen, Jin Sha