IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Integrated circuits (Mar. 2018)

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182001 : REVIEW PAPER

Time-domain approach for analog circuits in deep sub-micron LSI

Kunihiro Asada, Toru Nakura, Tetsuya Iizuka, Makoto Ikeda

 

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182002 : REVIEW PAPER

SAR+ΔΣ ADCs with open-loop integrator using dynamic amplifier

Akira Matsuzawa, Masaya Miyahara

 

All Review Papers

Advance Publications

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and hardware

20190743 :

Duel-band filter with high out-of-band rejection using ACSRR-SIW technology

Runlian Qin, Dan Zhang, Zhendong Ding, Mengrou Wang

 

Power devices and circuits

20200019 :

A self-adaptive blanking time circuit for fast IGBT De-saturation Short-circuit protection

Zhu Hongyue, Cheng Xinhong, Xia Yifei, Xu Dawei, Liu Tiantian, Zhang Zhenwei

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and hardware

20200089 :

Simplified extraction method for broadband power amplifier’s behavioral model

Chengcheng Xie, Shuman Mao, Gang Yu, Ziheng Zhang, Zhiqiang Sun, Ruimin Xu, Yuehang Xu

 

Power devices and circuits

 

Integrated optoelectronics

20200103 :

A 11.8 nA ultra-low power active diode using a hysteresis common gate comparator for low-power energy harvesting systems

Kaori Matsumoto, Hiroki Asano, Yuichiro Nakazawa, Nobutaka Kuroki, Masahiro Numa, Osamu Maida, Daisuke Kanemoto, Tetsuya Hirose

 

Integrated circuits

20200110 :

The design of large image rejection and wideband CMOS active polyphase filter for BeiDou RF receiver

Yue Yin, Shaoxi wang, Yanzhao Ma, Shian Kang, He Guan, Gang Jin, Xiaofei Qi

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Electromagnetic theory

20200133 :

Terahertz-wave generation from surface phonons at forbidden frequencies of lithium niobate

Jun-ichi Shikata, Seigo Ohno, Hiroaki Minamide

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20200135 :

Direct synthesis of slot arrays for 5G communication applications

Chunmei Liu, Wen Cao, Xin Cao, Weiping Li

 

Optical hardware

20200139 :

Characterization of cascaded forward Brillouin scattering seeded by backward stimulated Brillouin scattering in optical fibers

Neisei Hayashi, Yosuke Mizuno, Heeyoung Lee, Kentaro Nakamura, Sze Yun Set, Shinji Yamashita

 

Integrated circuits

20200152 :

Geiger-mode Three-dimensional Image Sensor for Eye-safe Flash LIDAR

Takahide Mizuno, Hirokazu Ikeda, Kenji Makino, Yusei Tamura, Yoshihito Suzuki, Takashi Baba, Shunsuke Adachi, Tatsuya Hashi, Makoto Mita, Yuya Mimasu, Takeshi Hoshino

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20200156 :

Design of a 12 dB back-off asymmetric Doherty power amplifier using reactive output impedance

Jing Xia, Tianqi Zhang, Jialin Cai, Xinyu Zhou, Dawei Ding, Wa Kong, Xu Bao

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20200159 :

A D-band CMOS Power Amplifier for Short-Range Data Center Communication

Junren Pan, Jiang Luo, Jin He, Guangyin Feng, Alit Apriyana, Yue Ping Zhang

 

Integrated circuits

20200160 :

A highly linear 10 Gb/s MOS current mode logic driver with large output voltage swing based on an active inductor

Tengjia Wang, Min Zhou, Jiarui Liu, Zhiyu Wang, Jiongjiong Mo, Hua Chen, Faxin Yu

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20200171 :

Reconfigurable Dual-band Power Amplifier Based on Memristor

Zhiwei Zhang, Zhiqun Cheng, Huajie Ke, Guohua Liu

 

Integrated optoelectronics

 

Current Issues Vol. 17 No. 10 (2020)

Integrated circuits

20200090 : LETTER

Fast cacheline-based data replacement for hybrid DRAM and STT-MRAM main memory

Chenji Liu, Lan Chen, Xiaoran Hao, Mao Ni, Hao Sun

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20200097 : LETTER

A 16-bit 8-MS/s SAR ADC with a foreground calibration and hybrid-charge-supply power structure

Zhenwei Zhang, Lei Qiu, Yi Shan, Yemin Dong

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Electron devices, circuits and modules

20200102 : LETTER

Study on the single-event upset sensitivity of 65-nm CMOS sequential logic circuit

Sai LI, Jianwei HAN, Rui CHEN, Shipeng SHANGGUAN, Yingqi MA, Xuan WANG

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20200112 : LETTER

A charge recycling stacked I/O in standard CMOS technology for wide TSV data bus

Takefumi Yoshikawa, Tatsuya Iwata, Junji Shibazaki, Sho Muroga, Hiroaki Ikeda

 

Integrated circuits

20200121 : LETTER

A compact hybrid envelope tracking supply modulator with wide-band high-slew-rate linear amplifier

Sizhen Li, Kai Yu, Lixiang Ou, Pan Zhou, Gary Zhang