IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 16 No. 12

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190178 : LETTER

3-D dual-polarized bandpass frequency selective surface with quasi-elliptic response based on rectangular waveguide cavity

Zhengyong Yu, Jianping Zhu, Cheng Wang, Xia Yang, Wanchun Tang, Yuehua Li

 

Integrated circuits

20190201 : LETTER

A 0.75 V reference clamping sense amplifier for low-power high-density ReRAM with dynamic pre-charge technique

Jiahao Yin, Chunmeng Dou, Danian Dong, Jie Yu, Xiaoxin Xu, Qing Luo, Tiancheng Gong, Lu Tai, Peng Yuan, Xiaoyong Xue, Ming Liu, Hangbing Lv

 

Superconducting electronics

20190219 : LETTER

Reliable packaging of Josephson voltage standard circuit for cryocooler operation

Hirotake Yamamori, Michitaka Maruyama, Yasutaka Amagai, Takeshi Shimazaki

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20190220 : LETTER

Feasibility study of Ethernet energy harvesting in an IoT beacon system

Nam Yoon Kim, Young Bin Cho, Chang-Woo Kim

 

Power devices and circuits

20190221 : LETTER

Asynchronous motor drive system using an improved APFC converter

Aijuan Jin, Shuo Xiang, Shaolong Li, Wenbin Cao

 

Electron devices, circuits and modules

20190238 : LETTER

A novel sense amplifier to mitigate the impact of NBTI and PVT variations for STT-MRAM

Li Zhang, Liwen Liu, Yiqi Zhuang, Hualian Tang, Beilei Xu, Junlin Bao, Hongjiang Wu

 

Integrated circuits

20190248 : LETTER

Simplified pilot-aided weighted least square phase estimation method for OFDM-based WLANs

Xiaoping Zhou, Bin Wu, Kan Zheng, Zhou Wang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190264 : LETTER

Design of broadband Class EF power amplifier based on low-pass filter matching structure

Zhiwei Zhang, Zhiqun Cheng, Guohua Liu

 

Integrated circuits

20190268 : LETTER

Efficient parallel semi-systolic array structure for multiplication and squaring in GF(2m)

Atef Ibrahim, Usman Tariq, Tariq Ahmad, Ahmed Elmogy, Yassine Bouteraa, Fayez Gebali

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20190293 : LETTER

Snake: An asynchronous pipeline for ultra-low-power applications

Zhi-jiu Zhu, Yi Yu, Xu Bai, Shu-shan Qiao, Yong Hei