IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 20 No. 2

Power devices and circuits

20210501 : LETTER

A realization of super-fast scanning power supply for proton therapy

Jiazhe Li, Rui Li, Huanting Lu

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20220486 : LETTER

Research on temperature drift of tunneling magnetoresistance sensor based on proportional relationship and MacLaurin’s series

Jie Yang, Shenwang Li, Thomas Wu, Xuesong Li, Jingwei Zhang, Junyong Yu, Guangyu Zeng, Houqing Tang, Dongdong Zhang

 

Optical hardware

 

Integrated circuits

20220512 : LETTER

SILL: Preventing structural attack for logic locking

Jihu Liang, Ke Wang, Wei Xi, Changbao Xu, Junjian Chen, Kai Huang