IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 14 No. 21

Integrated circuits

20170808 : LETTER

An improved timing error prediction monitor for wide adaptive frequency scaling

Weiwei Shan, Xinning Liu, Minyi Lu, Shuai Shao, Zhikuang Cai, Jun Yang

 

Electron devices, circuits and modules

20170899 : LETTER

A novel high performance 3×VDD-tolerant ESD detection circuit in advanced CMOS process

Xiaoyun Li, Houpeng Chen, Yu Lei, Qian Wang, Xi Li, Jie Miao, Zhitang Song

 

Integrated circuits

20170911 : LETTER

An improved phase digitization mechanism for fast-locking low-power all-digital PLLs

Lin-lin Xie, Yang Wang, Shu-shan Qiao, Yong Hei

 

Circuits and modules for storage

20170919 : LETTER

Extended coset decoding scheme for multi-bit asymmetric errors in non-volatile memories

Liwen Liu, Yiqi Zhuang, Li Zhang, Xiang Xin

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170926 : LETTER

Dual-polarized chipless humidity sensor tag

Sumra Zeb, Ayesha Habib, Javeria Anum Satti, Yasar Amin, Jonathan Loo, Hannu Tenhunen

 

Integrated circuits

 

Electromagnetic theory

 

Integrated circuits

20170944 : LETTER

Area-efficient charge pump with local boost technique for embedded flash memory

Yiran Xu, Wenyi Zhu, Jun Xiao, Guangjun Yang, Jian Hu, Xiaoyun Li, Weiran Kong, Shichang Zou

 

Optical systems

20170962 : LETTER

Pilot demonstration of refractive index sensing using polymer optical fiber crushed with slotted screwdriver

Yosuke Mizuno, Heeyoung Lee, Shumpei Shimada, Yukihiro Matsumoto, Yosuke Tanaka, Hitoshi Nakamura, Kentaro Nakamura

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Electromagnetic theory

20171005 : LETTER

Influence of surface roughness on polarization property in passive millimeter-wave imaging

Fei Hu, Xinyi Zhang, Yayun Cheng, Ying Xiao, Mengting Song

 

Integrated circuits

20171007 : LETTER

A 1.8 V 89.2 dB dynamic range delta-sigma modulator using an op-amp dynamic current biasing technique

Yong-Sik Kwak, Kang-Il Cho, Ho-Jin Kim, Gil-Cho Ahn