IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 14 No. 18

Integrated circuits

20170590 : LETTER

Vernier ring based pre-bond through silicon vias test in 3D ICs

Tianming Ni, Mu Nie, Huaguo Liang, Jingchang Bian, Xiumin Xu, Xiangsheng Fang, Zhengfeng Huang, Xiaoqing Wen

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20170639 : LETTER

A fully integrated broadband, high-gain, high-power and high-efficiency UHF amplifier using GaAs HBT and GaN HEMT

Ruirong Hao, Xiaodong Zhang, Feng Wang, Huai Gao, Jianchun Cheng, Guann-Pyng Li

 

Integrated optoelectronics

20170664 : LETTER

1.3 µm lasing of circular defect cavity photonic crystal laser with an AlOx cladding layer

Xiuyu Zhang, Takafumi Hino, Satoshi Kasamatsu, Shobu Suga, Elbert He, Yifan Xiong, Masato Morifuji, Hirotake Kajii, Akihiro Maruta, Masahiko Kondow

 

Integrated circuits

20170682 : LETTER

Hardware Trojans classification based on controllability and observability in gate-level netlist

Xin Xie, Yangyang Sun, Hongda Chen, Yong Ding

 

Integrated circuits

20170699 : LETTER

A 1.2 mV ripple, 4.5 V charge pump using controllable pumping current technology

Cece Huang, Yu Wang, Teng Chen, Liyin Fu, Qi Wang, Zongliang Huo

 

Electron devices, circuits and modules

20170711 : LETTER

4–20 GHz low noise amplifier MMIC with on-chip switchable gate biasing circuit

Wei Chen, Zhiyu Wang, Hua Chen, Zhengliang Huang, Jiongjiong Mo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170728 : LETTER

Novel T-shaped resonator based chipless RFID tag

Muhammad Ali Riaz, Humayun Shahid, Shah Zaib Aslam, Yasar Amin, Adeel Akram, Hannu Tenhunen

 

Integrated circuits

20170735 : LETTER

Optimized sorting network for successive cancellation list decoding of polar codes

Kun Wang, Li Li, Feng Han, Fan Feng, Jun Lin, Yuxiang Fu, Jin Sha

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170750 : LETTER

Highly-dense flexible chipless RFID tag

Javeria Anum Satti, Ayesha Habib, Sumra Zeb, Yasar Amin, Jonathan Loo, Hannu Tenhunen

 

Integrated circuits

20170768 : LETTER

A multi-core-based heterogeneous parallel turbo decoder

Jianmin Zeng, Chubin Wu, Zhang Zhang, Xin Cheng, Guangjun Xie, Jun Han, Xiaoyang Zeng, Zhiyi Yu

 

Integrated circuits

20170773 : LETTER

A compact low power current-mode LNA-Mixer for RF receiver

Mingjian Zhao, Jun Liao

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170784 : LETTER

A radiation harden enhanced Quatro (RHEQ) SRAM cell

Chunyu Peng, Ziyang Chen, Jingbo Zhang, Songsong Xiao, Changyong Liu, Xiulong Wu, Zhiting Lin

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170791 : LETTER

A Ka-band GaAs MMIC quadrupler with high dynamic range and efficient harmonics rejection

Yuehong Dong, Yuehang Xu, Junheng Huang, Ying Ju, Lei He, Tiedi Zhang, Ruimin Xu, Bo Yan

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170806 : LETTER

Design of class E power amplifiers by using scalable electro-thermal GaN HEMT model

Xiansuo Liu, Chuicai Rong, Yuehang Xu, Bo Yan, Ruimin Xu, Tiedi Zhang

 

Integrated circuits

20170820 : LETTER

Dynamic LLR scheme based on EM algorithm for LDPC decoding in NAND flash memory

Junli Peng, Qi Wang, Xiang Fu, Zongliang Huo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170834 : LETTER

Miniaturized dual-band coupler using three-branch-line structure and dual transmission lines

Lamin Zhan, Zuwei Li, Wenguang Li, Xiang Zhang

 

Integrated circuits

20170841 : LETTER

FPGA based highly efficient MISTY1 architecture

Yasir, Ning Wu, Xin Chen, Muhammad Rehan Yahya, Xiaoqiang Zhang

 

no field

 

no field