IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 10 No. 6

Electron devices, circuits, and systems

 

Integrated circuits

 

Storage technology

20130039 : LETTER

Page overwriting method for performance improvement of NAND flash memories

Samkyu Won, Eui-Young Chung, Duckju Kim, Junseop Chung, Bongseok Han, Hyukjun Lee

 

Integrated circuits

20130073 : LETTER

Dynamic power efficiency improvement for PWM class-D amplifier

Chun Wei Lin, Bing Shiun Hsieh

 

Integrated circuits

20130089 : LETTER

An improved timing monitor for deep dynamic voltage scaling system

Weiwei Shan, Haolin Gu, Bo Li, Xiaoqing Wu, Haikun Jin, Yintao Guo, Peng Cao

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20130115 : LETTER

A new stereo enhancement circuit for class-D amplifier

Lianxi Liu, Shijie Deng, Zhangming Zhu, Yanhong Li, Huaxi Gu

 

Optoelectronics, Lasers and quantum electronics, Ultrafast optics, Silicon photonics, Planar lightwave circuits

20130116 : LETTER

Development of a vertical optical coupler using a slanted etching of InP/InGaAsP waveguide

Sunghan Choi, Akio Higo, Masaru Zaitsu, Myung-Joon Kwack, Masakazu Sugiyama, Hiroshi Toshiyoshi, Yoshiaki Nakano

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20130117 : LETTER

Multilayer SIW filters with mixed coupling modified trisection (MCMT)

Ziqiang Xu, Yu Shi, Wanting Zhou, Peng Gao

 

Integrated circuits

20130124 : LETTER

A 5MHz integrated digital DC-DC converter with a delay-line ADC and a Σ-Δ DPWM

Hongyi Wang, Xi Hu, Shizhen Wang, Gangdong Zhao, Dongzhe Luo

 

Electromagnetic theory