IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 13 No. 15

Integrated circuits

20160441 : LETTER

Systematic experimental study on stitching techniques of CMOS image sensors

Jun Zhu, Donghua Liu, Wei Zhang, Qing Wang, Wenliang Li, Lijun Chen, Chen Li, Yuhang Zhao

 

Optical systems

20160497 : LETTER

Transmission of multiband wireless signals over a seamless IM/DD fiber-MMW system

Nguyen Toan Van, Pham Tien Dat, Atsushi Kanno, Naokatsu Yamamoto, Vo Nguyen Quoc Bao, Tetsuya Kawanishi

 

Integrated circuits

20160510 : LETTER

Voltage-mode universal biquadratic filter and quadrature oscillator using CFAs

Hua-Pin Chen, Yuh-Shyan Hwang, Yi-Tsen Ku, San-Fu Wang, Chi-Hung Wu

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160570 : LETTER

High-efficiency parallel-circuit class-E power amplifier with distributed T-shaped compensation circuit

Qian-Fu Cheng, Hai-Peng Fu, Yuan-Yuan Zhu, Jian-Guo Ma

 

Integrated circuits

20160579 : LETTER

Design and implementation of high performance matrix inversion based on reconfigurable processor

Kun Wang, Li Li, Feng Han, Fan Feng, Jun Lin

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160583 : LETTER

Dual-band polarization angle independent 90° polarization rotator using chiral metamaterial

Hailin Cao, Huan Chen, Xiaodong Wu, Yuwei Pi, Junjie Liu, Hang Xu, Xiaoheng Tan, Jianmei Lei, Xian-Hua Han

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20160613 : LETTER

Impact of electroforming polarity on TiO2 based memristor

Jinling Xing, Qingjiang Li, Sen Liu, Haijun Liu, Hui Xu