IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 15 No. 22

Integrated circuits

20180840 : LETTER

Two CMOS time to digital converters using successive approximation register logic

Himchan Park, Qiwei Huang, Changzhi Yu, Seulki Kim, Gilcho Ahn, Jinwook Burm

 

Integrated circuits

20180861 : LETTER

A CMOS QVCO using combined capacitor-coupling, bottom-series coupling and splitting switched biasing techniques

Changchun Zhang, Yingjian Wu, Chenghong Dong, Yi Zhang, Ying Zhang, Yufeng Guo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180881 : LETTER

An integrated low frequency ratio wideband filtering duplex slot antenna

Yanghui Tong, Zuping Qian, Wenquan Cao, Yufan Cao, Xinmeng Lv

 

Integrated circuits

20180883 : LETTER

VP-Router: On balancing the traffic load in on-chip networks

Zicong Wang, Xiaowen Chen, Junyang Zhang, Yang Guo

 

Integrated circuits

20180886 : LETTER

Curve fitting based shared cache partitioning scheme for energy saving

Kai Huang, Ke Wang, Xiaoxu Zhang, Xiaolang Yan

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180888 : LETTER

A CMOS Ku-band receiver chain for phased array system

Zhengdong Jiang, Chenxi Zhao, Xiaoning Zhang, Weiqiang Lu, Yiming Yu, Huihua Liu, Yunqiu Wu, Kai Kang

 

Integrated circuits

20180889 : LETTER

An all-digital phase-locked loop with a PGTA-based TDC and a 0.6-V DCO

Zixuan Wang, Hao Ding, Hao Xu, Cong Zhang, Shanwen Hu, Xincun Ji, Xiaojuan Xia, Zhikuang Cai

 

Integrated circuits

20180921 : LETTER

A fast read retry method for 3D NAND flash memories using novel valley search algorithm

Qianhui Li, Qi Wang, Qikang Xu, Zongliang Huo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180925 : LETTER

Extendible slot-type wireless power transfer system with load-independent output voltage based on solenoid coil

Yanling Zhang, Bin Luo, Shengbin Liu, Jiwei Kuang, Kang Zhuo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180931 : LETTER

A balanced sub-harmonic mixer for EHF satellite communications

Zhengbin Xu, Jie Xu, Hongfu Meng, Cheng Qian

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180948 : LETTER

Wideband MIMO antenna with enhanced isolation for wireless communication application

Xinyu Liu, Muhammad Amin, Jiajun Liang

 

Integrated circuits

20180957 : LETTER

A 0.85 V, 4.9 ppm/°C inherent temperature compensated voltage reference with −82 dB PSRR

Ze-kun Zhou, Wang Shi, Yan-dong Yuan, Yue Shi, Bo Zhang, Qing Hua