IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 21 No. 2

Integrated circuits

20220520 : LETTER

A dynamic voltage scaling circuit design based on critical path replica and time warning techniques

Ji-liang Liu, Kang-ning Wang, Jia-lu Yin, Xue-long Zhao, Zhi Li, Hui-dong Zhao, Shu-shan Qiao

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications

20230444 : LETTER

An optimization algorithm used in PMSM model predictive control

Bulai Wang, Jingheng Zhu, Zixin Li, Yecheng Li

 

Integrated circuits

20230458 : LETTER

PN-APUF: A MOSFET threshold loss based strong arbiter PUF with double-edge sampling

Xilong Shao, Xuejiao Ma, Gang Li, Pengjun Wang, Hui Li

 

Power devices and circuits

20230460 : LETTER

Model predictive control strategy based on Kalman filter for dual active bridge converter

Fulu Yan, Mian Hua, Zhi Xun, Dongdong Cao

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20230477 : LETTER

An efficient GC-LDPC encoder architecture for high-speed NAND flash applications

Binhao Bao, Wu Guan, Liping Liang, Xin Qiu

 

Power devices and circuits

20230487 : LETTER

Non-isolated high step-up DC-DC converters based on geometric structure model

Lingling Liu, Donghui Li, Lianjun Hu, Yang Wu, Yudai Xue, Yakun Zhang, Huilan Yang, Ang Zhang

 

Integrated circuits

20230493 : LETTER

A 13dBm 25.7% PAE 25.3-dB gain E-band power amplifier in 40nm CMOS technology

Shangyao Huang, Xianfeng Que, Yanjie Wang

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20230507 : LETTER

A broadband ECL static frequency divider in InP DHBT using differential ft-doubler

Yifei Xu, Jiaxin Lou, Yongbo Su, Zhi Jin

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

20230542 : LETTER

Multi-current injection active EMI filter for DC-AC converters

Zishuo Cai, Yunhao Jiang, Tianhao Hou

 

Integrated circuits

20230543 : LETTER

A Ku band instantaneous wideband SIP integrated microwave receiver for phase interferometer

Yong Wang, Wei Wei, Huhao Sun, Xinxing Fei, Changyou Li, Youming Zhang, Xinyi Chu

 

Integrated circuits

20230544 : LETTER

Comparator noise extraction and compensation technique for accuracy enhancement in 16 bit SAR ADC

Panpan Zhang, Wenjiang Feng, Peng Zhao, Yang Song

 

Integrated optoelectronics

20230594 : LETTER

Improvement in bandwidth of an electro-absorption modulator by optical pre-emphasis utilizing photon-photon resonance

Hiroshi Yasaka, Nobuhide Yokota, Takahiko Shindo, Wataru Kobayashi