IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 20 No. 24

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20230456 : LETTER

A fully integrated wideband GaN Doherty power amplifier MMIC with high efficiency for 5G massive MIMO application

Yanchen Guo, Lin Yang, Jia Liu, Tongtong Cao, Chengyu Yan, Jing Zhang, Ruihong Wu, Jing Zhang

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20230481 : LETTER

A high precision CMOS temperature sensor for MEMS oscillator

Jiwei Huang, Xiaodong Zheng, Xiaojie Guo, Jing Jin, Haoyu Liu

 

Integrated circuits

20230484 : LETTER

A capacitor-coupled stacked-based sense amplifier with enhanced offset tolerance for low power SRAM

Pengyuan Zhao, Huidong Zhao, Jialu Yin, Zhi Li, Shushan Qiao