IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 18 No. 17

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20210249 : LETTER

A novel enhanced isolation microstrip dual-polarization patch antenna

Long Jin, Zhibin He, Kewei Qian, Shiwei Yuan, Jiuyang Xiao, Yao Sun, Yangmiao Lin

 

Integrated circuits

20210302 : LETTER

A 56-Gbps PAM4 amplitude-rectification-based receiver with threshold adaptation and 1-tap DFE

Weijia Han, Yongsheng Wang, Jinxiang Wang

 

Integrated circuits

20210312 : LETTER

A low power consumption and cost-efficient SEU-tolerant pulse-triggered flip-flop design

Hao Wu, Gang Jin, Yiqi Zhuang, Wenrui Cao, Lei Bai

 

Integrated circuits

20210314 : LETTER

64QAM wireless link with 300GHz InP-CMOS hybrid transceiver

Ibrahim Abdo, Hiroshi Hamada, Hideyuki Nosaka, Atsushi Shirane, Kenichi Okada