IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 16 No. 8

Integrated optoelectronics

20181126 : LETTER

CMOS-compatible Si-wire polarization beam splitter based on wavelength-insensitive coupler

Yusuke Sawada, Takeshi Fujisawa, Takanori Sato, Kunimasa Saitoh

 

Optical hardware

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190083 : LETTER

Single-feed circularly polarized rectangular dielectric resonator antenna coupled with dual mode slot-line square ring resonator

Chuanyun Wang, Guibin Chen, Haiwen Liu, Zhewang Ma, Xiaoyan Zhang

 

Integrated circuits

20190090 : LETTER

A low power wide tuning range two stage ring VCO with frequency enhancing

Chenggang Yan, Jianhui Wu, Chen Hu, Xincun Ji

 

Integrated circuits

 

Power devices and circuits

20190104 : LETTER

A new snapback-free base resistance controlled thyristor with semi-superjunction

Fei Hu, Limei Song, Zhengsheng Han, Huan Du, Jiajun Luo

 

Integrated circuits

20190118 : LETTER

Novel method to optimize the column random telegraph signal performance in CMOS image sensor

Pengyu Liu, He Xu, Mengyun Yi, Sheng Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190125 : LETTER

Substrate integrated waveguide filter based on novel coupling-enhanced semicircle slots for 5G applications

Songyuan Yang, Zhan Xu, Yanfei Hou, Jun Liu, Xin Lv, Weihua Yu

 

Optical hardware

20190135 : LETTER

Observation of multimodal interference in millimeter-long polymer optical fibers

Yosuke Mizuno, Sonoko Hagiwara, Natsuki Matsutani, Kohei Noda, Heeyoung Lee, Kentaro Nakamura

 

Integrated circuits

20190141 : LETTER

Characterization of P-hit and N-hit single-event transient using heavy ion microbeam

Ruiqiang Song, Jinjin Shao, Bin Liang, Yaqing Chi, Jianjun Chen

 

Integrated circuits

20190143 : LETTER

Fault attack hardware Trojan detection method based on ring oscillator

Qiangjia Bi, Ning Wu, Fang Zhou, Jinbao Zhang, Muhammad Rehan Yahya, Fen Ge