IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 15 No. 8

Electron devices, circuits and modules

20171251 : LETTER

A widely amplitude-adjustable chaotic oscillator based on a physical model of HP memristor

Zhen Wang, Chao Sun, Fang Jin, Wenqin Mo, Junlei Song, Kaifeng Dong

 

Power devices and circuits

20180005 : LETTER

A highly-integrated and efficient commercial distributed EV battery balancing system

Feng Chen, Jun Yuan, Chaojun Zheng, Canbo Wang, Zhan Li

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20180124 : LETTER

An improved BIJM circuit based on undersampling technique

Zhikuang Cai, Haobo Xu, Jian Xiao, Jun Yang

 

Integrated circuits

20180144 : LETTER

An efficient controlled LFSR hybrid BIST scheme

Tieqiao Liu, Peng Liu, Yi Liu

 

Circuits and modules for storage

20180152 : LETTER

Data deletion method for security improvement of Flash memories

Ruishan Xin, Mao Ye, Jia Wang, Kai Hu, Yiqiang Zhao

 

Electron devices, circuits and modules

20180159 : LETTER

A fast-response reference voltage buffer for a sigma-delta modulator

Rongshan Wei, Jue Wang, Haiji Su

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180206 : LETTER

An asynchronous dual switch envelope tracking supply modulator with 86% efficiency

Dong Chen, Chenxi Zhao, Yitong Xiong, Yunqiu Wu, Yongling Ban, Ying Liu, Huihua Liu, Kai Kang

 

Integrated circuits

20180212 : LETTER

EERA-DNN: An energy-efficient reconfigurable architecture for DNNs with hybrid bit-width and logarithmic multiplier

Zhen Wang, Mengwen Xia, Bo Liu, Xing Ruan, Yu Gong, Jinjiang Yang, Wei Ge, Jun Yang

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180234 : LETTER

A broadband bandpass filter using triple-mode defected ground structure resonator

Lamin Zhan, Yang Pei, Fangsheng Chen, Qinghua Tang, Chenyu Liang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

20180251 : LETTER

An experimental study on estimating dynamic junction temperature of SiC MOSFET

Shuhei Fukunaga, Tsuyoshi Funaki

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180298 : LETTER

A 0.2–6 GHz linearized Darlington-cascode broadband power amplifier

Shanwen Hu, Shu Yu, Yunqing Hu, Zixuan Wang, Bo Zhou, Zhikuang Cai, Yufeng Guo

 

Integrated circuits

 

no field