IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 18 No. 5

Circuits and modules for storage

20210005 : LETTER

A new technology for real-time file system of high-speed storage system in airborne sensors

Haishan Tian, Fangfang Ju, Hongshan Nie, Yuanyu Wu, Qiong Yang, Shuangjian Li

 

Electromagnetic theory

20210011 : LETTER

Demonstration of wireless power coloring

Masataka Motoyama, Ken Umeno

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications

20210017 : LETTER

Effective methods to promote heat dissipation of wrist wearables

Kodai Matsuhashi, Koutaro Hachiya, Toshiki Kanamoto, Shinsuke Kashiwazaki, Kyosuke Kusumi, Atsushi Kurokawa

 

Electron devices, circuits and modules

20210020 : LETTER

Damage effects and mechanism of GaAs solar cells induced by high-power microwaves

Hanxiang Wang, Changchun Chai, Yuqian Liu, Han Wu, Wei Zhang, Fuxing Li, Yintang Yang

 

Integrated circuits

20210045 : LETTER

A novel CIS pixel structure design and simulation for DNA fluorescence sequencing

Pengyu Liu, Wenjie Shi, Tonghui Guo, Guanjing Ren, Sheng Zhang

 

Integrated circuits

20210046 : LETTER

Study of dual-band concurrent LNA equipping mutual inductive notch filter matching circuit

Yuito Sawayama, Takayuki Morishita, Kiyotaka Komoku, Nobuyuki Itoh

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20210064 : LETTER

Memory cross Volterra model for Doherty power amplifier with group delay mismatch

Caoyu Li, Fei You, Jun Peng, Ce Shen, Songbai He