IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 18 No. 16

Integrated circuits

20210224 : LETTER

A serial-timing multi-channel CMOS charge readout ASIC for X-ray detectors

Mingliang Wang, Ronghua Qin, Jiang Wang, Xinyi Zhang, Zhengfeng Gu, Baoqing Li, Xiaobing Yuan

 

Integrated circuits

 

Circuits and modules for electronic displays

20210254 : LETTER

Friction-varying tactile display with large working space for texture reproduction

Tao Zeng, Jianhao Liu, Linqu Zhang, Enshan Ouyang

 

Integrated circuits

20210266 : LETTER

A trigonometric hardware acceleration in 32-bit RISC-V microcontroller with custom instruction

Khai-Duy Nguyen, Dang Tuan Kiet, Trong-Thuc Hoang, Nguyen Quang Nhu Quynh, Xuan-Tu Tran, Cong-Kha Pham

 

Integrated circuits

20210275 : LETTER

A 8.83nW, 0.14ppm/℃ crystal oscillator using duty-cycling automatic amplitude control

Yulian Wang, Xiaoyu Hu, Xinxin Ren, Heng You, Dashan Shi, Shushan Qiao, Yumei Zhou