IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Integrated optoelectronics (Nov. 2020)

Integrated optoelectronics

 

All Review Papers

Advance Publications

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20210286 :

A 21.56 dBm Four-way Current-Combining Power Amplifier for Ka-band Applications in 65-nm CMOS

Zhiqiang Wang, Xin Liu, Zhiqiang Li, Xiaosong Wang, Minghua Wang, Quan Li, Yan Li, Yu Liu

 

Integrated circuits

20210335 :

SCPA: A Segemented Carry Prediction Approximate Adder Structure

Hao Liu, Ming-Jiang Wang, Ming Liu

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20220208 :

Impedance-mode capacitance multiplier with OTA-based Flipped Voltage Follower for high accuracy and large multiplication factor

Ivan Padilla-Cantoya, Marco A. Gurrola-Navarro, Carlos A. Bonilla-Barragan, Jesus E. Molinar-Solis, Luis Rizo-Dominguez, Agustin S. Medina-Vazquez

 

Integrated circuits

20220265 :

Design of low latency asynchronous arbiter based on standard cell library

Qingyang Zeng, Yeye Zhang, Delong Shang

 

Integrated circuits

20220280 :

An All-Digital CMOS Temperature Sensor with a Wide Supply Voltage Range

Fuyue Qian, Ye Li, Xiaowei Zhang, Jianxiong Xi, Lenian He

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20220291 :

A two-segment LSTM based data center temperature prediction model

Yifei Kang, Chunmiao Ma, Simin Wang, Weiguo Wu, Kun Zhao

 

Power devices and circuits

20220338 :

A dV/dt noise canceling circuit of capacitive-isolated gate drivers

Xuefei Zhang, Tiantian Liu, Yuhua Quan, Xiaoyi Huang, Xinhong Cheng, Yuehui Yu

 

Power devices and circuits

20220340 :

Model predictive current control for dual three-phase PMSM with hybrid voltage vector

Fenghuang Cai, Fuyang Yang, Qinqin Chai, Jiahui Jiang

 

Power devices and circuits

20220343 :

Testing and implementation of dual way DC-DC converter for electric vehicle power train system

Subramaniyan Geethanjali, Krishnasamy Vijayakumar

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

20220347 :

Reverse Voltage Protection Circuits for Power MOSFETs in Low Dropout Power Applications

Yidong Yuan, Yiman Liang, Jiping Li, Yiqiang Zhao, Zhiming Xiao, Yue Zhao

 

Analog Circuits, Frequency Synthesizers

 

Power devices and circuits

20220356 :

New High Step-Up DC-DC Converter with Quasi Z-source Network

Toru Sai, Younghyun Moon, Yasuhiro Sugimoto

 

Integrated circuits

20220362 :

An Optimized Hardware Implementation of the CORDIC Algorithm

Fei Lyu, Chaoran Wu, Yuxuan Wang, Hongbing Pan, Yu Wang, Yuanyong Luo

 

Integrated circuits

20220370 :

Design and Implementation of an Efficient CNN Accelerator for Low-Cost FPGAs

Yan Xu, Shuaishuai Wang, Ning Li, Hao Xiao

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20220390 :

A 2.2 ppm/℃ compensated bandgap voltage reference with a double-ended current trimming technique

Wenxin Yu, Lenian He, Jianxiong Xi, Quan Sun, Changyou Men

 

Electromagnetic theory

20220396 :

An Analytical Model of Transmitting Arrays with Excitation Perturbations for Microwave Power Transmission

Shuo Zhang, Shunxi Lou, Wei Wang, Yuanchen Zeng, Xiang Gao

 

circuits and modules

20220399 :

An in-memory computing multiply-and-accumulate circuit based on ternary STT-MRAMs for convolutional neural networks

Guihua Zhao, Xing Jin, Huafeng Ye, Yating Peng, Wei Liu, Ningyuan Yin, Weichong Chen, Jianjun Chen, Ximing Li, Zhiyi Yu

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20220407 :

A Wilkinson power divider/combiner with enhanced power-handling capability

Chao Fu, Tianwei He, Wenrao Fang, Wenhua Huang, Ruyu Fan, Lulu Wang, Yuchuan Zhang, Sheng Zhong

 

Power devices and circuits

20220408 :

Design of a high-voltage resistant and highly reliable LDO for automotive applications

Wenrui Yan, Bingxian Hao, Meijuan Ma, Yun Wang

 

Integrated circuits

20220415 :

A Compact Weak PUF Circuit Based on MOSFET Subthreshold Leakage Current

Yuanfeng Xie, Gang Li, Pengjun Wang, Ziyu Zhou

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications

20220419 :

A Bernoulli Spiral Coil Transmitter for Charging Various Small Electronic Devices

Ryotaro Kudo, Koutaro Hachiya, Toshiki Kanamoto, Atsushi Kurokawa

 

Current Issues Vol. 19 No. 18 (2022)

Power devices and circuits

20220247 : LETTER

Research on characteristics of RC-IGBT with low switching energy consumption

Li Ma, Jia Qiang Xie, Ru Liang Zhang, Guo Wei Zhao, Tian Yang Gao, Ning Mei Yu

 

Circuits and modules

20220255 : LETTER

Nonlinear dynamic behavior analysis of photovoltaic quasi Z-source inverter

Yan Chen, Lei Hu, Yong Zheng, Zhanhao Cao, Zhiyang Zhou, Hui Lan

 

Integrated circuits

20220276 : LETTER

Asynchronous capacitive SAR ADC based on Hopfield network

Xueyan Bai, Shogo Katayama, Dan Yao, Anna Kuwana, Zifei Xu, Haruo Kobayashi

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20220346 : LETTER

A 1.6-dB minimum NF, 28-38GHz GaAs low noise amplifier using wideband multistage noise matching technique

Zhe Yang, Kuisong Wang, Shengli Zhang, Jinxiang Zhao, Yihui Fan, Yuepeng Yan, Xiaoxin Liang

 

Optical hardware

20220379 : LETTER

Behavior of intercore crosstalk in square-layout uncoupled four-core fibers

Masanori Koshiba, Yasuo Kokubun, Mayu Nakagawa, Masaki Ohzeki, Katsuhiro Takenaga