Electronics-Integrated Circuits and Devices(Date:2014/07/28)

Presentation
表紙

,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]
目次

,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]
A Perpetuum Mobile 32bit CPU with 13.4pJ/cycle, 0.14μA Sleep Current using Reverse-Body-Bias Assisted 65nm SOTB CMOS Technology

Koichiro Ishibashi,  Nobuyuki Sugii,  Kimiyoshi Usami,  Hideharu Amano,  Kazutoshi Kobayashi,  Cong-Kha Pham,  Hideki Makiyama,  Yoshiki Yamamoto,  Hirofumi Shinohara,  Toshiaki Iwamatsu,  Yasuo Yamaguchi,  Hidekazu Oda,  Takumi Hasegawa,  Shinobu Okanishi,  Hiroshi Yanagita,  Shiro Kamohara,  Masaru Kadoshima,  Keiichi Maekawa,  Tomohiro Yamashita,  Duc-Hung Le,  Takumu Yomogita,  Masaru Kudo,  Kuniaki Kitamori,  Shuya Kondo,  Yuuki Manzawa,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-62,ICD2014-31
An Ultra-Low-Power 2-step Wake-Up Receiver for Wireless Sensor Networks

Takayuki ABE,  Kazutoshi SATOU,  Shigeki NAKAMURA,  Yoichiro HORIUCHI,  Koji IMAMURA,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-63,ICD2014-32
A 28nm High-k/MG Heterogeneous Multi-Core Mobile Application Processor with 2GHz Cores and Low-Power 1GHz Cores

Mitsuhiko Igarashi,  Toshifumi Uemura,  Ryo Mori,  Hiroshi Kishibe,  Masaaki Taniguchi,  Kohei Wakahara,  Toshiharu Saito,  Masaki Fujigaya,  Kazuki Fukuoka,  Koji Nii,  Takeshi Kataoka,  Toshihiro Hattori,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-64,ICD2014-33
Testability Improvement for 12.8 GB/s Wide IO DRAM Controller by Small Area Pre-bonding TSV Tests and a 1GHz Sampled Fully Digital Noise Monitor

Takao Nomura,  Ryo Mori,  Koji Takayanagi,  Toshihiko Ochiai,  Kazuki Fukuoka,  Tsuyoshi Kida,  Koji Nii,  Sadayuki Morita,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-65,ICD2014-34
Non-Contact Connector and High Noise Immunity Transceiver for In-Vehicle LAN

Akira OKADA,  Atsutake KOSUGE,  Shu ISHIZUKA,  Lechang LIU,  Masao TAGUCHI,  Hiroki ISHIKURO,  Tadahiro KURODA,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-66,ICD2014-35
Research progress in steep slope devices and technologies to enhance ON current in TFETs

Takahiro MORI,  Yukinori MORITA,  Shinji MIGITA,  Wataru MIZUBAYASHI,  Koichi FUKUDA,  Noriyuki MIYATA,  Tetsuji YASUDA,  Meishoku MASAHARA,  Hiroyuki OTA,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-67,ICD2014-36
STT-MRAM Development for Embedded Cache Memory

Toshihiro Sugii,  Yoshihisa Iba,  Masaki Aoki,  Hideyuki Noshiro,  Kouji Tsunoda,  Akiyoshi Hatada,  Masaaki Nakabayashi,  Yuuichi Yamazaki,  Atsusi Takahashi,  Chikakko Yoshida,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-68,ICD2014-37
A 90-nm Three-terminal MRAM Embedded Nonvolatile Microcontroller for Standby-Power-Critical Applications

Noboru SAKIMURA,  Yukihide TSUJI,  Ryusuke NEBASHI,  Hiroaki HONJO,  Ayuka MORIOKA,  Kunihiko ISHIHARA,  Keizo KINOSHITA,  Shunsuke FUKAMI,  Sadahiko MIURA,  Naoki KASAI,  Tetsuo ENDOH,  Hideo OHNO,  Takahiro HANYU,  Tadahiko SUGIBAYASHI,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-69,ICD2014-38
A 32-bit CPU with Zero Standby Power and 1.5-clock Backup/2.5-clock Restore Achieved by Utilizing a 180-nm Crystalline Oxide Semiconductor Transistor

Jun KOYAMA,  Atsuo ISOBE,  Hikaru TAMURA,  Kiyoshi KATO,  Takuro OHMARU,  Wataru UESUGI,  Takahiko ISHIZU,  Kazuaki OHSHIMA,  Yasutaka SUZUKI,  Naoaki TSUTSUI,  Tomoaki ATSUMI,  Yutaka SHIONOIRI,  Yukio MAEHASHI,  Masahiro FUJITA,  Shunpei YAMAZAKI,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-70,ICD2014-39
Ultra-Low Voltage(0.1V) Operation of Threshold Voltage Self-Adjusting MOSFET and SRAM Cell

Toshiro HIRAMOTO,  Akitsugu Ueda,  Seung-Min Jung,  Tomoko MIZUTANI,  Takuya Saraya,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-71,ICD2014-40
Statistical Analysis of Minimum Operation Voltage (V_) in Fully Depleted Silicon-on-Thin-BOX (SOTB) SRAM Cells

Tomoko MIZUTANI,  Yoshiki YAMAMOTO,  Hideki MAKIYAMA,  Tomohiro YAMASHITA,  Hidekazu ODA,  Shiro KAMOHARA,  Nobuyuki SUGII,  Toshiro HIRAMOTO,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-72,ICD2014-41
Development of a Low Standby Power Six-Transistor CMOS SRAM Employing a Single Power Supply

Ryusuke Ito,  Nobuaki Kobayashi,  Tadayoshi Enomoto,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-73,ICD2014-42
40nm ultra-low leakage SRAM at 170 deg.C operation for embedded flash MCU

oshisato Yokoyama,  Yuichiro Ishii,  Hidemitsu Kojima,  Atsushi Miyanishi,  Yoshiki Tsujihashi,  Shinobu Asayama,  Kazutoshi Shiba,  Koji Tanaka,  Tatsuya Fukuda,  Koji Nii,  Kazumasa Yanagisawa,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-74,ICD2014-43
Low-Power and High-Speed Nonvolatile FPGA by Adjacent Integration of MONOS/Logic and Novel Programming Scheme

Koichiro ZAITSU,  Kosuke TATSUMURA,  Mari MATSUMOTO,  Masato ODA,  Shinobu FUJITA,  Shinichi YASUDA,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-75,ICD2014-44
Oxide Semiconductor-based Transistors Formed in LSI Interconnects

Hiroshi SUNAMURA,  Naoya FURUTAKE,  Shinobu SAITO,  Mitsuru NARIHIRO,  Yoshihiro HAYASHI,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-76,ICD2014-45
Tr variance evaluation induced by probing pressure and its stress extraction methodology in 28nm High-K and Metal Gate process

Takeshi OKAGAKI,  Takumi HASEGAWA,  Hiroyuki TAKASHINO,  Masako FUJII,  Atsushi TSUDA,  Koji SHIBUTANI,  Yoshinori DEGUCHI,  Miho YOKOTA,  Kazunori ONOZAWA,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-77,ICD2014-46
Circuit Design of Reconfigurable Dynamic Logic Based on Double Gate MOSFETs

Junki Kato,  Shigeyoshi Watanabe,  Hiroshi Ninomiya,  Manabu Kobayashi,  Yasuyuki Miura,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-78,ICD2014-47
Initial Frequency Degradation on Ring Oscillators in 65-nm SOTB Process Caused by Plasma-Induced Damage

Azusa OSHIMA,  Ryo KISHIDA,  Michitarou YABUUCHI,  Kazutoshi KOBAYASHI,  

[Date]2014/7/28
[Paper #]SDM2014-79,ICD2014-48
12>> 1-20hit(28hit)