IEICE Information and Communication Technology Forum 2014

number title/author
ALIEN-1ALIEN Project - Abstraction Layer for Implementation of Extensions in programmable Networks
Marek Michalski, Janusz Kleban, Remigiusz Rajewski, Grzegorz Danilewicz, Marcin Dziuba, Mariusz Zal, Artur Juszczyk, Łukasz Ogrodowczyk, Damian Parniewicz, Iwo Olszewski, Krzysztof Dombek, Bartosz Belter, Artur Binczewski, Maciej Stroinski,
ALIEN-2Adding Support for NetFPGA10G Cards in xDPd
Marek Michalski, Tytus Sielach,
ALIEN-3Hardware Abstraction Layer on EZchip NP-3
Damian Parniewicz, Artur Juszczyk, Krzysztof Dombek, Łukasz Ogrodowczyk, Iwo Olszewski, Artur Binczewski, Bartosz Belter,
ALIEN-4Evaluation of CARMNET System in INEA HOTSPOT Network
Przemysław Walkowiak, Radosław Szalski, Bartosz Musznicki, Dawid Dudek, Karol Kowalik, Piotr Zwierzykowski,