Committee Members (2016)


Officers and Secretariat

Position Name Affiliation
Chair Toshio Tonouchi NEC
Vice Chair Yuji Nomura Fujitsu Laboratories
Vice Chair Youichi Yamashita NTT-Neomeit
Secretary Masao Murata Fujitsu
Secretary Masaharu Hattori KDDI Research
Assistant Haruo Oishi NTT

Expert Members

Name Affiliation
Akira Inoue NTT
Dai Kashiwa NTT Communications
Shinji Kikuchi Fujitsu Laboratories
Yoshiaki Kitaguchi Tokyo Institute of Technology
Kazuhiko Kinoshita Tokushima University
Takashi Kurimoto NII
Zhu Yuncheng Hitachi
Yuji Soejima NTT
Eiji Takahashi NEC
Mitsuho Tahara NTT
Masato Tsuru Kyushu Institute of Technology
Akihiro Nakao The University of Tokyo
Hiroki Nakayama BOSCO Technologies
Takeshi Hirota NTT Comware
Seiji Fukae NTT docomo
Shinji Furuya Mitsubishi
Takao Matsuda NTT West
Takumi Miyoshi Shibaura Institute of Technology
Daichi Yamamoto NTT East
Shinji Yamashita Fujitsu Laboratories
Kyoko Yamori Asahi University
Hiroshi Yoshitake Fujitsu Kyushu Network Technologies
Kiyohito Yoshihara KDDI Research
Tomoya Watanabe ITOCHU Techno-Solutions

Advisors

Name Affiliation
Masayoshi Ejiri  
Hiroshi Tokunaga NTT Advanced Technology
Makoto Yoshida The University of Tokyo
Yoshimi Teshigawara Soka University
Yoshiaki Tanaka Waseda University
Nobuo Fujii Cyber Creative Institute
Hiroshi Kuriyama  
Hiroshi Uno NTT Advanced Technology
Yoshiaki Kiriha The University of Tokyo
Kazumitsu Maki Office Maki
Makoto Takano Osaka University
Shingo Ata Osaka City University