Committee Members (2018)


Officers and Secretariat

Position Name Affiliation
Chair Kiyohito Yoshihara KDDI Research
Vice Chair Youichi Yamashita NTT Neomeit
Vice Chair Takumi Miyoshi Shibaura Institute of Technology
Secretary Masaharu Hattori KDDI Research
Secretary Haruo Oishi NTT
Assistant Zhu Yuncheng Hitachi

Expert Members

Name Affiliation
Dai Kashiwa NTT Communications
Noriaki Kamiyama Fukuoka University
Kazuhiko Kinoshita Tokushima University
Takashi Kurimoto NII
Mitsuhiro Satou Fujitsu Kyushu Network Technologies
Yoichi Sato NEC
Tomoaki Shimizu NTT Comware
Saburo Seto NTT
Yuji Soejima NTT
Eiji Takahashi NEC
Cheng Zhang Waseda University
Kimio Tsuchikawa NTT
Masato Tsuru Kyushu Institute of Technology
Akihiro Nakao The University of Tokyo
Yoshihiko Nakaoku VMWare
Hiroki Nakayama BOSCO Technologies
Yuji Nomura Fujitsu Laboratories
Seiji Fukae NTT docomo
Shinji Furuya Mitsubishi
Takao Matsuda NTT West
Masao Murata Fujitsu
Shinji Yamashita Fujitsu Laboratories
Daichi Yamamoto NTT East
Tomoya Watanabe ITOCHU Techno-Solutions

Advisors

Name Affiliation
Masayoshi Ejiri  
Hiroshi Tokunaga NTT Advanced Technology
Makoto Yoshida The University of Tokyo
Yoshimi Teshigawara
Yoshiaki Tanaka Waseda University
Nobuo Fujii Cyber Creative Institute
Hiroshi Kuriyama  
Hiroshi Uno NTT Advanced Technology
Yoshiaki Kiriha The University of Tokyo
Kazumitsu Maki Office Maki
Makoto Takano Osaka University
Shingo Ata Osaka City University
Toshio Tonouchi NEC