TOP


Antenna Historical Committee Members

2012

ChairShigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
SecretaryYoshihiko KonishiMitsubishi Electric
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
MemberHiroshi IwaiPanasonic
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Kazunari KihiraMitsubishi Electric
Akio KuramotoNEC
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenB-SAT
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Masato TanakaNICT
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Naobumi MichishitaNational Defense Academy
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

2011

ChairShigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
SecretaryYoshihiko KonishiMitsubishi Electric
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
MemberHiroshi IwaiMatsushita Electric
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenNHK
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoNTT Docomo
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Hisashi MorishitaNational Defence Academy
Masato TanakaNICT

2010

ChairShigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
SecretaryYoshihiko KonishiMitsubishi Electric
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
MemberHiroshi IwaiMatsushita Electric
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenNHK
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoNTT Docomo
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Hisashi MorishitaNational Defence Academy
Masato TanakaNICT

2009

ChairShigeru MakinoKanazawa Inst. of Tech.
SecretaryNobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Yoshihiko KonishiMitsubishi Electric
Assistant SecretaryTakuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
MemberHiroshi IwaiMatsushita Electric
Toru UnoTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenNHK
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoNTT Docomo
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Takayasu ShiokawaTohoku Gakuin
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Hisashi MorishitaNational Defence Academy
Masato TanakaNICT

Last-modified: 2013-06-14 (金) 21:44:59