Kikai-Shinko-Kaikan Bldg., 1F, Room101 5-8, Shibakoen 3 chome, Minato-ku, Tokyo 105-0011 JAPAN

TEL:03-3433-6691
FAX:03-3433-6659

h-sakai@ieice.org