TOP


Antenna Historical Committee Members

2008

ChairTakayasu ShiokawaTohoku Gakuin Univ.
SecretaryNobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Yoshihiko KonishiMitsubishi Electric
Assistant SecretaryTakuji ArimaTokyo Univ. of Agri. & Tech.
MemberHiroshi IwaiMatsushita Electric
Toru UnoTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenNHK
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoNTT Docomo
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Shigeru MakinoMitsubishi Electric
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Hisashi MorishitaNational Defence Academy
Masato TanakaNICT

2007

ChairTakayasu ShiokawaTohoku Gakuin Univ.
SecretaryNobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Assistant SecretaryTakuji ArimaTokyo Univ. of Agri. & Tech.
MemberHiroshi IwaiMatsushita Electric
Toru UnoTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenNHK
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoNTT Docomo
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Shigeru MakinoMitsubishi Electric
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

2006

ChairTakayasu ShiokawaTohoku Gakuin Univ.
SecretaryToru UnoTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Shigeru MakinoMitsubishi Electric
Assistant SecretaryTakuji ArimaTokyo Univ. of Agri. & Tech.
MemberHiroshi IwaiMatsushita Electric
Nobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenNHK
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoNTT Docomo
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

2005

ChairTakayasu ShiokawaTohoku Gakuin Univ.
SecretaryToru UnoTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Shigeru MakinoMitsubishi Electric
Assistant SecretaryTakuji ArimaTokyo Univ. of Agri. & Tech.
MemberNobuyoshi KikumaNagoya Inst. of Tech.
Akio KuramotoNEC
Hiroki ShokiToshiba
Kazuyoshi ShogenNHK
Yasuo SuzukiTokyo Univ. of Agri. & Tech.
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoNTT Docomo
Shin-ichi NomotoKDDI
Toshikazu HoriFukui Univ.
Takeshi ManabeOsaka Prefecture University
Hisashi MorishitaNational Defence Academy

Last-modified: 2013-06-14 (金) 21:43:28