TOP


2015 International Committee

ChairQiang ChenTohoku Univ.
SecretaryKunio SakakibaraNagoya Inst. of Tech.
Assistant SecretaryNaobumi MichishitaNational Defense Academy
MembersHiroyuki AraiYokohama National Univ.
Minseok KimNiigata Univ.
Takashi HikageHokkaido Univ.
Takeshi FukusakoKumamoto Univ.
Mayumi MatsunagaEhime Univ.
Yuanfeng SheAIST
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Hisato IwaiDoshisha Univ.
Masayuki NakanoKDDI R&D Laboratories
Kentaro NishimoriNiigata Univ.
Yuichi KimuraSaitama Univ.

Last-modified: 2015-10-14 (水) 13:14:43