Board members (2022FY)

»  Chair

 • Hanako Noda (Anritsu)

»  Vice chair

 • Keiichi Mizutani (Kyoto Univ.)
 • Kentaro Saito (Tokyo Denki Univ.)
 • Hirokazu Sawada (NICT)

»  Secretary

 • Akihito Noda (KUT)
 • Shigenobu Sasaki (Niigata Univ.)

»  Secretary assistant

 • Maki Arai (Nihon Univ.)
 • Yuichi Masuda (Univ. of Tokyo)

Committee members (Alphabetical order)

»  A - I

 • Fumiyuki Adachi (Tohoku Univ.)
 • Keiji Fukuzawa (UEC)
 • Masaaki Fuse (Nihon Univ.)
 • Yasushi Fuwa (Shinshu Univ.)
 • Akihiko Hirata (Chiba Inst. of Tech.)

»  J - L

 • Yuichi Kado (Kyoto Inst. of Tech.)
 • Yasutaka Kawamoto (Oki Elec.)
 • Tsuyoshi Kogawa (Toshiba Corp.)

»  M - R

 • Fumiaki Maehara (Waseda Univ.)
 • Shinichi Miyamoto (Wakayama Univ.)
 • Tetsu Nishimura (Murata)
 • Wataru Okamura (Kozo Keikaku Eng.)
 • Shingo Omori (CTIF Japan)
 • Tatsuya Omori (Chiba Univ.)
 • Hideki Omote (Softbank)

»  S

 • Kei Sakaguchi (Tokyo Tech)
 • Yoshiyuki Senoo (Kozo Keikaku Eng.)
 • Nobuhiko Shibagaki (Hitachi Kokusai Electric Inc.)
 • Hiroshi Shimamura (E-Lab)
 • Norisato Suga (Shibaura Inst. of Tech.)

»  T

 • Kazuaki Takahashi (Panasonic)
 • Shigeru Tomisato (Okayama Univ.)
 • Ichihiko Toyoda (Saga Univ.)

»  U - Z

 • Masahiro Umehira (Nanzan Univ.)
 • Xiaoyan Wang (Ibaraki Univ.)
 • Akiyoshi Yagi (Mitsubishi Elec.)

Consultants (Alphabetical order)

 • Satoshi Denno (Okayama Univ.)
 • Hideki Imai (Chuo Univ.)
 • Shuzo Kato (Tohoku Univ.)
 • Tadao Nakagawa (Tottori Univ.)
 • Hiroshi Harada (Kyoto Univ.)
 • Hiroyuki Morikawa (Univ. of Tokyo)
 • Tsukasa Yoneyama (Tohoku Inst. of Tech.)


Copyright © 2010-2022 IEICE Technical Committee on SRW, All Rights Reserved. Web designed by Keiichi Mizutani.