TOP


2013 50th Task Force

ChairHiroki ShokiToshiba
SecretaryYasuhiko TanabeToshiba
MembersKentaro NishimoriNiigata Univ.
Naobumi MichishitaNational Defense Academy
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Toru TakahashiMitsubishi Electric
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Hiroyuki AraiYokohama National Univ.
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Kunio SakakibaraNagoya Inst. of Tech.

2014 50th Task Force

ChairHiroki ShokiToshiba
SecretaryYasuhiko TanabeToshiba
MembersHiroyuki AraiYokohama National Univ.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Kunio SakakibaraNagoya Inst. of Tech.
Toru TakahashiMitsubishi Electric
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Kentaro NishimoriNiigata Univ.
Naobumi MichishitaNational Defense Academy

2015 50th Anniversary Committee

ChairHiroki ShokiToshiba
SecretaryNoriaki OdachiToshiba
MembersHiroyuki AraiYokohama National Univ.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Kunio SakakibaraNagoya Inst. of Tech.
Toru TakahashiMitsubishi Electric
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Kentaro NishimoriNiigata Univ.
Naobumi MichishitaNational Defense Academy

2016 50th Anniversary Committee

ChairHiroki ShokiToshiba
SecretaryMasayuki NakanoKDDI R&D Laboratories
MembersHiroyuki AraiYokohama National Univ.
Takuji ArimaTokyo Univ. Agriculture & Tech.
Kunio SakakibaraNagoya Inst. of Tech.
Toru TakahashiMitsubishi Electric
Masaharu TakahashiChiba Univ.
Keizo ChoChiba Inst. of Tech.
Kentaro NishimoriNiigata Univ.
Naobumi MichishitaNational Defense Academy

Last-modified: 2016-06-15 (水) 09:58:48