ISAP 2014

number title/author
TH4A_01Microstrip-Fed Quasi-Yagi Antenna Featuring Compact Characteristics
Yu-Hsiang Tseng, Wen-Hua Tu,
TH4A_02Planar Dual-band Dipole Array for LTE / WiMAX Access Points
Jui-Han Lu, Shi-Wei You, Hai-Ming Chin,
TH4A_03Planar Dual-band Slot Array Antenna for LTE / WiMAX Access Points
Jui-Han Lu, Yen-Hung Liu, Hai-Ming Chin,
TH4A_04UWB Planar Dipole Antenna with Notched Band
Shun-Yun Lin, Yu-Chih Lin, Ya-Ting Pan,
TH4A_05Radiation Characteristic of Tapered Slot Antenna with 3dB 180° Hybrid Coupler
Kuniaki Suto, Akinori Mastui ,
TH4A_06A Gain-Enhanced 60 GHz Yagi Antenna based on Zero-Index Metamaterial
Hsin-Lung Su, Yan-Jyun Chen, Ken-Huang Lin,
TH4A_07A High-Gain Directive Superstrate Antenna for 60-GHz Applications
Yan-Jyun Chen, Ken-Huang Lin, Hsin-Lung Su, Hung-Hsuan Lin, Ta-Chun Pu,
TH4A_08Unsymmetrical Angular Axial Ratio Distribution Elliptical Polarization Antenna
Ta Chun Pu, Chun Yih Wu, Yen Liang Kuo,
TH4A_09Dimensional Parametric Study of the Spiral Resonator as a Metamaterial Planar-Antenna
Mochamad Yunus, Fitri Yuli Zulkifli, Eko Tjipto Rahardjo,
TH4A_10Leaky-Wave Antenna with Modified Metamaterial Unit Cell for Narrowing Beam Steering Bandwidth
Slawomir Gruszczynski, Artur Rydosz, Jakub Sorocki, Izabela Slomian, Krzysztof Wincza,
TH4A_11Optical Nanodipole and Nanospiral Antennas
Junji Yamauchi, Kizuku Ohno, Jun Shibayama, Hisamatsu Nakano,
TH4A_12Effect of Car Antenna Position on Radio Propagation Characteristics at Intersection for 760MHz Inter-vehicle Communications
Suguru Imai, Kenji Taguchi, Tatsuya Kashiwa,
TH4A_13High-efficiency and Low-side-lobe Reflectarray Antenna
Yuka Fujii, Katsutoshi Ikarashi, Shigeru Makino, Tetsuo Hirota, Keisuke Noguchi, Kenji Itoh,
TH4A_14Design of the E-field Probe with Variable Resistors
Sang il Kwak, Jong Hwa Kwon, Young Joong Yoon,
TH4A_15Cage-shaped Wideband Antenna Based on Folded Monopoles
Christophe Morlaas?, Bernard Souny, Alexandre Chabory?,
TH4A_16Conical Monopole Type UWB Antenna with SRR to Tune out the Suppressed Dual Bands
Eun-Seok Jang, Kyung-Soo Kim, Jeong-Geun Park, Dae-Geun Yang, Che-Young Kim,
TH4A_17Resonance Analysis of the Leaky-wave Antenna
Jhong-Wei Wu, Yang Tai, Chien-Jen Wang ,
TH4A_18A Self-Oscillating Active Filtering Antenna
Yi-Hsin Pang,
TH4A_19Measurement of a microstrip antenna array fed by transverse slots on a broad wall of the rectangular waveguide with standing-wave excitation for linear polarization parallel to the axis
Fumihiko Nonaka, Sakuyoshi Saito, Yuichi Kimura,
TH4A_20Gaussian Beam for Antennas Field Pattern Synthesis
Hai Wang, Zejian Lu, Fangyuan Cheng, Jingjuan Wang, Xiaoming Liu, Yuan Yao, Junsheng Yu, Xiaodong Chen,
TH4A_21Design of a Quasi-Endfire Phased Array
Chunrong Zheng, Shaoqiu Xiao, Bingzhong Wang ,