The 2013 International Symposium on Antennas and Propagation

number title/author
TA-P-1Low Frequency Characteristics of Electric Wire Antenna onboard Scientific Spacecraft
Tomohiko Imachi, Ryoichi Higashi, Mitsunori Ozaki, Satoshi Yagitani,
TA-P-10Direction-of-Arrival Estimation for Closely Coupled Dipoles Using Embedded Pattern Diversity
Yanhui Liu, Xiaoping Xiong, Shulin Chen, Qing Huo Liu, Kun Liao, Jinfeng Zhu,
TA-P-11Low Profile Printed Dipole Array
Huang Jingjian, Xie Shaoyi, Wu Weiwei, Yuan Naichang,
TA-P-12A Time Domain analysis for a hyperbolic reflector antenna based on a mathematic continuation of ellipsoidal surface curvatures
Shih-Chung Tuan, Hsi-Tseng Chou,
TA-P-13A Beam Steerable Plane Dielectric Lens Antenna
Yingsong Zhang, Wei Hong, Yan Zhang,
TA-P-14Analysis and Design of Inhomogeneous Single Layer Slotted Dielectric Flat Lens
Mustafa K. Taher, Al-Nuaimi, Wei Hong,
TA-P-15Perforated Transmitarray-Enhanced Circularly Polarized Antennas for High-Gain Multi-Beam Radiation
S.H. Zainud-Deen, S.M. Gaber, H.A. Malhat, K.H. Awadalla,
TA-P-16Research on a Novel Millimeter-wave Linear MEMS Array Antenna Based on Hadamard Matrix
Shu-yuan Shi, Yong-sheng Dai,
TA-P-17Design of Compact 4X4 X-band Butler with Lump Element Based on IPD Technology
Lu Ning, Liguo Sun,
TA-P-18Design of a Dual-band Shared-Aperture Antenna Based on Frequency Selective Surface
Bo Yan, Yuanming Zhang, Long Li,
TA-P-19Research on Side-lobe Radiation Characteristic of Printed Dipole Array
Hailiang Xiong, Dongan Song, Qi Zhang, Mingliang Huang, Kai Zhang,
TA-P-2Design of Broad Beam Circular-Polarized Microstrip Antenna
D.P. Fan, Z.X. Wang, B. Huang, W. Zhang,
TA-P-20Experimental Study of a Ka-Band Waveguide-Fed Longitudinal Slot Phased Array
L. Qiu, H. S. Zhang, L. F. Ye, Y. Liu, S. L. Chai,
TA-P-21Wide-Angle Impedance Matching of Phased-Array Antenna Using Overlapped Subarrays
Run-Liang Xia, Shi-Wei Qu, Ming-Yao Xia, Zai-Ping Nie,
TA-P-22Design of the Automatic Test System of Active T/R module
Han Liu, Xin Zheng, Zhipeng Zhou, Qiang Zhang, Yiyuan Zheng,
TA-P-23Application of GaN High Power Chips in T/R Modules
CAN LIN, HAN LIU, YIYUAN ZHENG,
TA-P-24Compact Multi-band Circularly Polarized Antenna for GNSS Applications
J.X. Li, H.Y. Shi, H. Li, K. Feng, A.X. Zhang,
TA-P-25Simulation of Two Compact Antipodal Vivaldi Antennas With Radiation Characteristics Enhancement
Qiancheng Ying, Wenbin Dou,
TA-P-26Design of a Compact UWB Band-notched Antenna with Modified Ground Plane
Tong Li, Huiqing Zhai, Jianhui Bao, Changhong Liang,
TA-P-27A Compact Ultra Wideband Antenna with TripleSense Circular Polarization
Guihong Li, Huiqing Zhai, Tong Li, Long Li, Changhong Liang,
TA-P-28Design of a Broadband Cavity-Backed Multislot Antenna
Jing-yu Yang, Yan-ming Liu, Wen-jun Lu, Hong-bo Zhu,
TA-P-29Development of a Compact Planar Multiband MIMO Antenna for 4G/LTE/WLAN Mobile Phone Standards
Foez Ahmed, Ronglin Li, Ying Feng,
TA-P-3Ultra Wide Band and Minimized Antenna
Mohammad Alibakhshi Kenari,
TA-P-30A Conical Quadrifilar Helix Antenna for GNSS Applications
Baiquan Ning, Juan Lei, Yongchao Cao, Liang Dong,
TA-P-31Design of a Dual Frequency and Dual Circularly Polarized Microstrip Antenna Array with Light Weight and Small Size
YU Tongbin, LI Hongbin, ZHONG Xinjian, ZHU Weigang, YANG Tao,
TA-P-32Wideband High-Gain Low-Profile 1D Fabry-Perot Resonator Antenna
Y. Ge, C. Wang, X. Zeng,
TA-P-33Bandwidth Improvement Through Slot Design on RLSA Performance
I.M. Ibrahim, T.A.Rahman, M.I.Sabran,
TA-P-34A Broadband Center-Fed Circular Microstrip Monopolar Patch Antenna with U-Slots
Yue Kang, Juhua Liu, Zhixi Liang, Yunliang Long,
TA-P-35Design of a Compact Multi-Band CircularlyPolarized Microstrip Antenna
YangJie, Lu Chunlan, Shen Juhong,
TA-P-36A Pattern Reconfigurable Quasi-Yagi Antenna with Compact Size
Pengkai Li, Zhenhai Shao, Yujian Cheng, Quan Wang, Long Li, Yongmao Huang,
TA-P-4Miniaturized Dual-Polarized Ultra-Wideband Tapered Slot Antenna
Fuguo Zhu, Steven Gao, Anthony TS Ho, Tim WC Brown, Jianzhou Li, Gao Wei, Jiadong Xu,
TA-P-5A Compact Printed Monopole Antenna with Coupled Elements for GSM/UMTS/LTE & UWB in Mobile
OhBoum Kwon, Woojoong Kim, YoungJoong Yoon,
TA-P-6A Compact Triple-band Monopole Antenna for WLAN/WIMAX Application
Hui-Fen Huang, Shao-Fang Zhang,
TA-P-7A Hexa-band Coupled-fed PIFA Antenna for 4G Mobile Phone Application
Zhenglan Xie, Wenbin Lin, Guangli Yang,
TA-P-8A Single Feed Circularly Polarized RFID Reader Antenna with Fractal Boundary
Ming Hui Cao, Zhuo Li,
TA-P-9Novel Compact Circularly Polarized Patch Antenna for UHF RFID Handheld Reader
M. J. Chang, H. M. Chen, Y. F. Lin, Wilson W. C. Chiu,