International Symposium on Antennas and Propagation 2016, Okinawa, Japan

number title/author
3E1-1Pillbox Antenna Integrating Amplitude Monopulse Technique in SIW Technology
Karim TEKKOUK, Mauro ETTORRE, Ronan SAULEAU,
3E1-2A compact circularly polarized SIW slot antenna
Hengfei Xu, Jianyi Zhou, Zhiqiang Yu,
3E1-3Millimeter-Wave High-Gain Wideband Circularly Polarized Antenna Array by Employing Aperture-Coupled Magneto-Electric Dipoles
Yujian Li, Jingxue Wang, Junhong Wang, Kwai-Man Luk,
3E1-4Design of Tilted Beam Circularly Polarized Antenna for CP-SAR Sensor Onboard UAV
Yohandri -, Asrizal -, Josaphat Tetuko Sri Sumantyo,
3E1-5A Circularly Polarized Radial Line Dielectric Resonator Antenna Array
lin shi, Ming Su, Yuanan Liu, Jianguo Yu, Shulan Li,