ISSN 2187-0136

Archives

Vol. 3 No. 11 (2014)

324-329 :
LETTER
Design of wireless TCP fluid model based on cross layers
Zhichao Zhou, Yang Xiao, Dong Wang
330-334 :
LETTER
A decoupling method for MIMO antenna arrays using branch shape elements
Hiroshi Sato, Yoshio Koyanagi, Koichi Ogawa, Masaharu Takahashi